Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

10 przykazań bożych a współczesny świat – jakie uniwersalne prawdy dostrzegasz w Dekalogu?

Przykazania Boże to dla każdego z nas trudny temat. Według Starego Testamentu Bóg przekazał Mojżeszowi na górze Synaj kamienne tablice, na których wyryte były podstawowe zasady Jahwe. Bóg dał nam te zasady, by przedstawić relacje między Nim a człowiekiem i, aby uregulować stosunki międzyludzkie. Każdy człowiek jest istota rozumna i ma prawo wyboru, to jaka drogę wybierzemy i czy będzie to dobra droga, czy ta droga będę kierowały właśnie przykazania jest tylko i wyłącznie naszym wyborem.
Dekalog jest podzielony na 2 główne części: Co do Boga i Co do człowieka.
Zawierają one nakazy i zakazy, mówią o tym żeby szanować Boga i każdą istotę ludzką.
Nie będziesz miał Bogów cudzych przede mną. W tych kilku słowach Bóg mówi nam, że tylko on jest jednym i jedynym Bogiem tylko Jego mamy czcić i szanować. Jednak ludzie bardzo często zapominają o tym. W dzisiejszych czasach jest bardzo wiele bóstw, które kusza człowieka. Są nimi pieniądze, internet. Siła woli każdego z nas jest niekiedy zbyt słaba, by pokonać je, ulegamy im, przez co schodzimy na zła drogę i ubliżamy Bogu i sobie samym.
Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego na daremno. Bóg przez ten zakaz zwraca uwagę na swoja świętość. To Jego Imię mówi o potędze i tym jak wielki ogrom dostojeństwa i wszechmocy reprezentuje sobą nasz Stwórca. Nie należy wiec wymawiać imienia Boga lekkomyślnie lub po prostu z przyzwyczajenia, jest to bluźnierstwem i obraza boskiego majestatu.
Teraz przejdę do omówienia trzeciego przykazania, jest nim zasada: Pamiętaj aby dzień świty święcić. W Biblii opisane jest stwarzanie świata. W ciągu sześciu dni Bóg stworzył cały świat, zaś w siódmym dniu odpoczął. Dlatego wiec ostatni dzień tygodnia, którym jest niedziela jest błogosławiony przez Niego i jest dniem odpoczynku, wtedy to powinniśmy tez iść do Kościoła. Jest jednak wiele osób, które robią to z przymusu, nie chcą lub nie lubią odwiedzać Domu Boga. Pracują w niedziele, nie zważając na to jak bardzo grzeszą.
Czwartą pozycję w Dekalogu zajmuje przykazanie: Czcij ojca swego i matkę swoją. Każdy z nas jest silnie związany ze swoimi rodzicami. Powinniśmy szanować ich i okazywać im troskę. Nie powinniśmy okazywać im nieposłuszeństwa, żadne prawo tego nie usprawiedliwia. Musimy być im wdzięczni za opiekę, za to, ze bez względu na wszystko pomogą nam i okażą nam wsparcie.
Kolejnym z dziesięciu słów jest Nie zabijaj. Dlaczego właściwie zabijam? Z przymusu czy dla przyjemności? Dlaczego człowiek mi tak bardzo przeszkadza? Wspomniane przeze mnie zabijanie ma wiele twarzy. Jest ono spowodowane tym, ze człowiek uważa się za bezwzględnego pana swojego życia. Uważa się za Boga. Łamanie piątego przykazania nie przejawia się tylko w morderstwach. Narkotyki, alkoholizm również one wywierają ogromny wpływ na nasze życie, niszczą nasze życie, niszczą nas. Aborcja i kara śmierci… Zabijanie kogoś, zabijanie niewinnej istoty, istoty bezbronnej. Czy to odpowiednie wyjście? Nie powinniśmy bawić się w bogów. Bóg nie po to dał nam życie, byśmy je niszczyli, byśmy je odbierali…
Na dwóch kamiennych tablicach widnieją tez przykazania siódme i dziewiąte: Nie cudzołóż oraz Nie pożądaj żony bliźniego swego. Pismo Święte mówi bardzo wiele o cudzołóstwie i jego przejawach. Problem zawarty w tym prawie jest wielki. Naturę każdego człowieka kształtuje wiele mechanizmów. Jednym z nim jest nasza seksualność. Nie jest to cos złego i nie należy się tego wstydzić, jesteśmy tylko ludźmi, mamy swoje potrzeby i przejawiają się one w rożny sposób. Jednak powinniśmy kontrolować je. Według Kościoła współżycie przedmałżeńskie jest czymś złym, jest grzechem. Tak samo masturbacja czy pornografia. Potrzeba człowieka, potrzeba bliskości jest ogromna i nie jesteśmy w stanie nad tym zapanować. Nie myślimy o tym, ze jedynie chwilowo zaspokoimy głód naszej intymnej więzi, nie myślimy o tym jakie poniesiemy konsekwencje naszego czynu.
Przykazanie siódme i dziesiąte wskazują na uporządkowanie stosunków własnościowych. Nie mamy prawa przywłaszczać sobie cudzej własności. Jednak w tych dwóch przykazaniach nie chodzi też o ochronę cudzego mienia. Każdy kto posiada jakąś własność musi nią sumiennie zarządzać. Wolno jej używać, ale nie nadużywać. Jest ona nie tylko dla niego samego, ale powinna tez służyć innym ludziom.
Rozważając znaczenie ósmego przykazania przychodzi mi do głowy tylko jedna koncepcja. Ta zasada każe nam zrozumieć, ze wszystko, co opiera się na fałszu i obłudzie jest tymczasowe. Nigdy nie utworzy ono trwałych wartości. A kłamstwo potrafi tylko przekreślić godność i wolność człowieka.
Podsumowując, prawa moralne jakimi jest Dekalog towarzysza nam na każdym kroku. Powinniśmy kierować się nim, bowiem wskazuje on nam odpowiednia drogę. Drogę, która kieruje nas ku duchowej doskonałości i ku Bogu. Czasy XXI wieku to okres, gdy ludzie zapominają o tym, ze jest ktoś ponad nimi, ktoś kto ma nad nimi władzę. Zapominają ze tym kimś jest właśnie Pan Bóg. Istota ludzka rozwija się w zniewalającym tempie, rozwój ten przejawia się w różnych dziedzinach takich jak np. medycyna, technika. Jednak człowiek nigdy potęgą nie dorówna Bogu. Starajmy się wiec wypełniać te boże nakazy i być posłusznym Bogu. Według ludzkość to swoista organizacja, a jak uważa Bertrand Russell Wszystkie organizacje mają dekalog moralny – nawet załoga statku pirackiego

POWYŻSZA PRACA JEST WERSJĄ ROBOCZĄ, SŁUŻ TYLKO DO POMOCY W PISANIU. JEST WZORCEM 😉

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *