Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Administracja

  • Home
  • Socjologia organizacji

Socjologia organizacji

Socjologia organizacji 1. Socjologia naukowa a socjologia potoczna.Wiedza o życiu społecznym może być potoczna i naukowa. Stąd też podział socjologii na potoczną i naukową. Socjologia naukowa opiera się na systematycznych…

Prawo Zobowiązań-ściąga

Prawo Zobowiązań-ściąga J.W.

Gospodarka nieruchomościami

Gospodarka nieruchomościami sciaga

Procesy decyzyjne- podstawowe działanie

Procesy decyzyjne- podstawowe działanie 1. Sformułowanie procesu decyzyjnego.2. Określenie możliwych rozwiązań.3. Podjęcie decyzji.4. Ocena skutków podjętej decyzji. Ad-1 Sformułowanie procesu decyzyjnego.Właścicielem nieruchomości gruntowej zabudowanej, położonej w miejscowości Rybaki na działce…

Jan Berthier MS – Rodzina

Jan Berthier MS – Rodzina Jan Berthier MS ? Rodzina 1. ?Patrząc na Świętą Rodzinę, powinniśmy formować swoje własne rodziny i siebie, byś mieli jej myśli, jej uczucia, jej serce.…

Urząd Skarbowy.

Urząd Skarbowy. Praca

Praca w niedzielę i święto

Praca w niedzielę i święto Praca w niedzielę i świętoNiedziele i święta są dla pracowników dniami wolnymi od pracy. Jednakże charakter niektórych zawodów i rodzaj pracy wymagają świadczenia jej także…

Zarządzanie rozwojem lokalnym.

Zarządzanie rozwojem lokalnym. PROJEKT Projekt jest serią działań z ustanowionymi celami, zaprojektowaną w celu stworzenia określonych produktóww określonym czasie. Tworzone są na okres np. 2000-2006 r. plus 2 lata (…

Ekumenizm – Dążenie do jedności a nie jednolitości

Ekumenizm – Dążenie do jedności a nie jednolitości

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

Ubezpieczenia morskie i lotnicze

Prawo gospodarcze WSH Piotrków

Prawo gospodarcze WSH Piotrków

Kontrola w administracji

Kontrola w administracji

Proces decyzyjny dotyczący zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Proces decyzyjny dotyczący zmiany wpisu w dowodzie rejestracyjnym.

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie międzynarodowym

Prawo zwalczania nieuczciwej konkurencji w prawie międzynarodowym

Nowoszesny system rozplanowania pomieszczeń biurowych

Nowoszesny system rozplanowania pomieszczeń biurowych

System wyborczy w RP – prawa wyborcze obywateli

System wyborczy w RP – prawa wyborcze obywateli

Stan Klęski żywiołowej

Stan Klęski żywiołowej

Moje pierwsze kazanie (chrzcielne)

Moje pierwsze kazanie (chrzcielne)

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Standardy Zawodowe Rzeczoznawców Majątkowych.

Prawo karne – skarbowe

Prawo karne – skarbowe

Opracowanie zagdanień dotyczącego prawa gospodarczego

Opracowanie zagdanień dotyczącego prawa gospodarczego

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

Dowód osobisty, zameldowanie, paszport

Zakres i organizacja polskich finansów publicznych.

Zakres i organizacja polskich finansów publicznych.

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

Historia myśli ustrojowo-administracyjnej i socjologiczno-ustrojowej

Prawo karne wg książki Andrzeja Marka

Prawo karne wg książki Andrzeja Marka

Promocja zatrudnienia

Promocja zatrudnienia

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej

Struktury organizacyjne w służbie cywilnej

Konstytucja RP, Prezydent, Minister, Prezes Rady Ministrów

Konstytucja RP, Prezydent, Minister, Prezes Rady Ministrów

System ochrony prawnej w UE

System ochrony prawnej w UE

Status prawny urzędnika państwowego

Status prawny urzędnika państwowego