Język Polski Wkuwam

Biblia – budowa, podział, styl, przesłanie, języki.

BIBLIA- to najpopularniejsza księga świata i jest otoczona szczególnym szacunkiem, bo spisane jest w niej Boże objawienie: wydarzenia i słowa przez, które Bóg odkrywa przed ludźmi samego siebie.
Biblia dzieli się na Stary Testament(46 ksiąg) i Nowy Testament(27 ksiąg).

1 Stary Testament
a) Pięcioksiąg Mojżesza
-księga rodzaju
-księga wyjścia
-księga kapłaństwa
-księga liczb
-księga powtórzonego prawa
b) Księga hioba
c) Księga psalmów
d)Księga Koheleta
e)Księgi prorockie
f)Pieśń nad pieśniami
JĘZYK
-Hebrajski
-Aramejski
-Grecki

2.NOWY TESTAMENT
a) Cztery Ewangelie
– Ewangelia św. Marek
– Ewangelia św. Mateusz
– Ewangelia św. Łukasz
– Ewangelia św. Jan
b)Listy Apostolskie
c)Dzieje Apostolskie
d)Apokalipsa według św. Jana
JĘZYK
– Grecki
STYL I PRZESŁANIE
BIBLIA posługuje się językiem obrazowym, nie pojęciowym. Biblia jest księgą uniwersalną opowiadającą na pytania o sensie życia, śmierci, miłości i cierpienia, przekazująca ogólne prawdy filozoficzne i moralne.