Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Biblia-co, gdzie kiedy.

Utwór ponadczasowy. MIeszczą się w niej różne gatunki literackie. Powstawała przez 1200 lat. Dzieli się na Nowy i Staty TEstament. Od XII-II wieku i od X-II n.e. Dzieło niejednorodne, pisane przez wielu twórców. Nazwa „bilblii”-księga. Z greckiego”gadosz”(inny, odmienny) ,księga iodmienna. Więksość Starego Testamentu napisana zostaław języku hebrajskiem, póżniej arameńskim. Stary testament otwiera księga ROdzaju. A ją rozpoczyna opowieść o początku świata i ludzkości. DRugą częścią BIbli jest NOwy TEstament . POwstał w kilka lat. Jej głónym bohaterm jest JEzus z Nazaretu. Nowy TEstament otwierają Ewangelie: ś. Łukasza, Marka, Jana i Mateusza. W nowym Testamencie zawarte są również Dzieje Apostolskie. Biblia odgrywa wyjątkową rolę w dziejach cywilizacji i kultury.
A ono agrumenty potwierdzające ta teżę:
-Biblia jest źródłem historycznym
-są w niej zawarte Dzieje Apostolskie
-możemy poznaa głębiej losy naszego powstania
-ostrzega przez złemi uczy (prawdy moralne)
-moralny przewodnik przez życie
-inspiruje artystó (M. Anioł-freski), Kochanowski,Penderowski.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *