Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Biblia jako źródło wiedzy o świecie i o człowieku.

Biblia powstała pomiędzy XIII w.p.n.e a I w.n.e.. Napisana została w trzech językach: greckim, hebrajskim i aramejskim. Opisuje powstanie świata i dzieje człowieka. Biblia jest źródłem wiedzy o świecie i o człowieku.

Jest wiele przypowieści, króre pomagają nam w życiu, np. „O rozmnożeniu chleba”. Pokazuje nam siłę Jezusa. Pomógł on głodnym ludzio dzieląc chleb używając swojej mocy. W przypowieści „O miłosiernym Samarytaninie” można zauważyć, że bezinteresowna pomoc jest rzadko spotykana nawet ze strony osób, które są uważane za dobre. W dzisiejszym świecie jest zbyt wiele zła. Powinniśmy czynic podobnie jak Samarytanin zawarty w przypowieści lub inni dobrzy ludzie. Jest wiele pojęć, które przeszły nam do potocznego języka, np. hiobowa wieść, węzeł gordyjski. Są bardzo przydatne, ozdabiaja nasz język.

W Bibli zawarty jest opis powstania świata. Dzięki niemu możemy poznac moc Boga. Poznajemy pierwszych ludzi, ich życie. Człowiek od początku był ulegający, naiwny. Gdy Ewa zerwała jabłko z drzewa poznania dobra i zła została wygoniona wraz z Adamem z raju. Mając na względzie to wydarzenie wiemy, jak ciężka jest kara za grzech, możemy jej uniknać żyjąc zgodnie z Dekalogiem.

W Biblii jest opis życia Jezusa, jego dzieciństwo, dorastanie, dorosłosć. Podczas jego życia spełnił wiele dobrych uczynków. Czytając o cudownych uzdrowieniach, mnożeniu jedzenia i zmartwychwstaniu łatwiej nam uwieżyć w potężną moc, siłę Boga i Jezusa oraz życie wieczne po śmierci.

Biblia nie jest dobrym źródłem wiedzy o człowieku, ponieważ nie wszyscy ludzie sa chrześcijanami. Jest wiele wyznań, wiele historii. Niektórzy wierzą w ewolucję człowieka z małpy poprzez człowieka wyprostowanego, neandertalczyka aż po homo sapiens sapiens. Świat też dla każdego został inaczej stworzony. Naukowcy wierzą w kilkunastomilionowe zbieranie się materii dzieki przyciąganiu słonecznemu, inni natomiast we wkłąd kosmitów. My wierzymy w Boga i jego niezwykła moc.

W dzisiejszym świecie pełnym zła Biblia trochę nie pasuje. W niej wszystko jest piękne i łątwe gdy wierzymy. Panuje bezrobocie, bieda, nędza, głód. Jedzienie i pieniądze nie spadna z nieba. Wszyscy orzekają, że wierzą zgodnie z Dekalogiem. Mogą to być tylko puste słowa. W Bibli nie ma słowa o dzisiejszych problemach. My będziemy dobrzy, natomiast ina osoba niewierząca nas nie poprze.

Stwierdzam ostatecznie, że Biblia nie jest dobrym źródłem wiedzy o świecie i o człowieku, ponieważ czas płynie naprzód a Biblia wciąż ta sama. Nie można było kiedyś przewidzieć jakie zło będzie na świoecie. Nikt nie mógł zapisać powstania świata nie widząc go.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *