Wkuwam

Bibliografia i plan prezentacji do tematu:”Zbrodnia,jej motywy i wpływ na osobowość człowieka. Przedstaw problem na podstawie wybranych dzieł literatury polskiej i światowej.”

BIBLIOGRAFIA:

Literatura podmiotu:

1. Fiodor Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987

2. Juliusz Słowacki, Balladyna, Kraków 2006

3. William Szekspir, Makbet, Kraków 2007

Literatura przedmiotu:

1. Józef Smaga, opracowanie Zbrodni i kary, [w:] F. Dostojewski, Zbrodnia i kara, Wrocław 1987

2. Jarosław Komorowski, opracowanie Makbeta Williama Shakespeare`a, Warszawa 1989

3. Stanisław Makowski, opracowanie Balladyny Juliusza Słowackiego, Warszawa 1981

4. Bogusław Dunaj, Słownik współczesnego języka polskiego, tom 2, Warszawa 2000, s. 642

5.Barbara Drabarek, Jacek Falkowski, Izabella Rowińska, Szkolny słownik motywów literackich, wydanie IV, Warszawa 2002, s. 505-509

PLAN PREZENTACJI:

I.Ramowy plan wypowiedzi:

1. Określenie problemu:
Zbrodnia jako częsty motyw w utworach literackich i jej wpływ na osobowość człowieka.

2. Kolejność prezentowanych argumentów (treści)
a. ?Makbet?
– krótkie przedstawienie głównego bohatera ( wzór żołnierza, mężny, odważny, podejmuje szybkie i trafne decyzje)
– motyw zbrodni (przepowiednia czarownic, chęć sprawdzenia się, naciski ze strony Lady Makbet, ambicja)
– zbliżanie się Makbeta do nieuchronnej katastrofy
– wpływ popełnionych zbrodni na osobowość Makbeta ( halucynacje, utrata ludzkich uczuć)
– śmierć Makbeta ? spełnienie przepowiedni

b. ?Balladyna?
– krótkie przedstawienie głównej bohaterki ( leniwa, żądna władzy, przebiegła, fałszywa)
– motyw popełnienia pierwszej zbrodni (zabicie Aliny dla korony i bogactwa)
– kolejny zbrodnie i ich motywy (dążenie do zdobycia władzy)
– wpływ popełnionych zbrodni na osobowość Balladyny (wewnętrzny niepokój, słyszała płacz umarłych)

c. ?Zbrodnia i kara?
– krótkie przedstawienie głównego bohatera ( pochodził z kochającej rodziny, biedny)
– motyw zbrodni (nędza, teoria ludzi ?zwykłych i niezwykłych?, chęć sprawdzenia swojej
wartości) ? monolog do Sonii
– anatomia zbrodni
– zachowanie Raskolnikowa po popełnieniu zbrodni (dręczyły go majaki, gorączka, zachowywał się nieracjonalnie)
– wewnętrzna przemiana Raskolnikowa podczas odbywania wyroku (powrót do chrześcijaństwa, porzucenie teorii podziału ludzi na klasy)

3. Wnioski:
a. motywy zbrodni bywają różne np.: chęć zdobycia władzy, ambicja, nędza, idea
b. wpływ zbrodni na osobowość człowieka: destrukcyjny, zwycięstwo, samoświadomość