Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Historia

  • Home
  • Daty od 966 – 1370, Polska Piastów, Przymus drożny, prawo składu

Daty od 966 – 1370, Polska Piastów, Przymus drożny, prawo składu

966-chrzestPolski972-bitwaPodCedynią997-śmierćWojciecha999-papiezSylwesterII utworzył arcybiskupstwo w Gnieźnie1002-OttonIII umiera1003-Boleslaw zajmuje Pragę1018-zawarcie sojuszy w BudziszynieMiędzy polską-niemcami1025-koronacja Boleslawa,śmierćI koronacja mieszka II1076-kor. Boleslawa Śmialego1079-Bol. Śmialy musi uciekać z kraju1119-Krzywousty zajmuje Pomorze1226-spro. Krzyżakow przez K. Maz.1241-Bitwa pod…

Migracja w powojennej POLSCE

„ Migracja w powojennej Polsce, jej skutki, przyczyny, kierunek. ” Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami.…

Historia Polski od panowanie Mieszka I do rozbicia dzielnicowego

Państwo Polskie powstało w X wieku w wyniku podboju przez Polan sąsiednich plemion należących do Słowian Zachodnich. Ród Piastów w ciągu 2-3 lat generacji zdołał zapewnić sobie dostatecznie silną władzę,…

Wspomnienia moich dziadków z II Wojny Światowej

Kiedy chciałem porozmawiać z moją babcią o czasach II wojny światowej, aby zdobyć jakieś informacje, usłyszałem, ze niewiele pamięta z tych czasów – bowiem była wtedy jeszcze małym dzieckiem. Jednak…

Życie ludzi po obu stronach żelaznej kurtyny

„ Życie ludzi po obu stronach żelaznej kurtyny” Winston Churchill w wygłoszonej 5 marca 1946 roku mowie w Fulton (USA) stwierdził, że Europa Środkowowschodnia znalazła się za „żelazną kurtyną” pod…

Systemy totalitarne – nazizm

1.Faszyzm Faszyzm to nazwa masowych ruchów politycznych. i ideologii o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, zmierzających do zdobycia władzy i stworzenia totalitarnego państwa. Jako ruch i ideologia faszyzm ukształtował się we Włoszech;…

Blaski i cienie polskiej szlachty w XVII w.

Polska szlachta w XVIII w. nie miała równych sobie stanów w całej Europie. Było to związane z kilkoma czynnikami. Jednym z nich był czynnik polityczny – Polska była jedynym krajem…

Analiza tekstów źródłowych – społeczeństwo i gospodarka w średniowieczu.

FEUDALIZM ? ustrój polityczny , społeczny , gospodarczy , jaki wytworzył się w Europie Zachodniej na przełomie IX i X w. Jego skutkami były :– rozbicie terytorium państwowego , a…

REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 – 1795).

1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 – okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia…

Armia Krajowa

Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką i radziecką na obszarze państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939…

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.