Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Język Angielski

  • Home
  • Historyjka -Piknik na Marsie

Historyjka -Piknik na Marsie

Picnie on the Mars One day during holidays we had a great idea decided to construct a rocket. We were bored, well we started doing it immediatelly. We found ponts…

Czas present continuous.

Czasu present continuous używamy mówiąc o:-czynnościach odbywających się w chwili obecnej np. He’s doing his homework now.-czynnościach odbywających się w okresie, który rozpoczął się przed momentem mówienia i zakończy się…

Słówka: cechy charakteru (ok. 70 słówek)

Cechy charakteru bezczelny – insolent, impudent, rudebeztroski – carelessbezwzględny – relentlessbuntowniczy – rebeliouschciwy – greedychytry – slyczuły – tender, affectionatedowcipny – wittygadatliwy – talkativegłupi – stupid, dull, dumb, densehojny –…

Prezentacja o cristiano ronaldo (presentation about cristiano ronaldo)

In my presentation I’m going to talk about Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo is a Portuguese footballer who plays for Spanish club Real Madrit and plays as a captain of the…

Mój kraj – Polska

OgólniePolska has a population of abaut 38 millions people. The Biggest cities are Warsaw, Poznan, Wroclaw, Lodz, Gdansk. The official language is Polish. In Polish is temperate climate. Polish people…

Funkcje czasownika w języku angielskim

W języku angielskim, tak jak w polskim czasownik jest podstawową częścią mowy. Czasowniki pod względem pełnionych funkcji dzielimy na zwykłe i posiłkowe. Czasowniki zwykłe mogą występować w różnych formach. Najczęściej…

My favourite tv programme ( you can dance)

my favourite tv programme is „you can dance”. i like „you can dance because i love dancing! I watch this show every wedenesday. I also think its very intresting and…

My last holidays

This year’s holidays I spent with my cousin Kinga in the United States of America. We’ve begun our adventure in Cracow, from where we left Poland. We were very afraid…

Mowa Zależna

MOWA ZALEŻNA:Present Simple na Past Simple.Sue said: I don’t like him. Sue said (that) she didn’t like him. Present Continuous na Past ContinuousThe sun is shining, he said. He said…

Phobia- an abnormal intense and irrational fear of a given situation, organism, or object.

What have you got to be scared of? arachibutyrophobia fear of peanut butter sticking to the roof of your mouthaibohphobia fear of palindromesagoraphobia fear of open, public spacescynophobia fear of…

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.