Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Matura 2020

  • Home
  • Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) – Romantyzm

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) – Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia. W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim.…

Szczegółowe streszczenie-Zbrodni i Kary-Dostojewski

CZĘŚĆ PIERWSZAIW upalny lipcowy wieczór przystojny, choć biednie ubrany, młodzieniec wyszedł ze swej izby, podnajmowanej na ulicy S-ej. Z niezdecydowanym wyrazem twarzy skierował się w stronę mostu. Głowę zaprzątały mu…

"Jądro ciemości" problematyka.

Problematyka: hipokryzja imperializmu i cywilizacji zachodnioeuropejskiej; ukazanie prawdziwego oblicza kolonizacji Afryki; słabość jednostki ludzkiej i jej podatność na uleganie pokusom.Jacht o nazwie „Nellie” zmierzał w dół Tamizy prosto w kierunku…

Chłopi – Władysław Reymont – szczegółowe opracowanie lektury

GENEZA POWIEŚCI, CZAS I MIEJSCE POWSTANIA GENEZA Powieść Reymonta wpisuje się na listę dzieł poświęconych problematyce wsi pol­skiej. Duży wpływ na powstanie Chłopów miały przeobrażenia polskiej wsi, dokonujące się w…

Pytania na maturę ustną, Miętne 2004

1. Charakterystyka epoki odrodzenia.Ramy czasowe epokiOdrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich (w tym w Polsce) w końcu XV w.; trwało we Włoszech do…

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią. – zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając…

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią. – zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając…

Tematy do matury ustnej z języka polskiego.

1. Udowodnij na wybranych przykładach, że starożytność jest źródłem tematów literackich.Starożytność, inaczej antyk, to kultura Greków i Rzymian oraz Biblia. Uznaje sieje za dwa źródła cywilizacji i kultury śródziemnomorskiej, w…

Zestaw pytań i odpowiedzi na maturę ustną z polskiego

STAROŻYTNOŚĆ1.Obecność tradycji antycznej i biblijnej w języku i literaturze.Epoka Starożytności (Antyk i Biblia) choć skończyła się XV wieków temu (upadek Konstantynopola) wciąż jest żywa i trwa z ludźmi przez te…

Opracowanie epok – 3 część.

Dramat rodzinny i społeczny w „Nie – Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Dla zrozumienia poglądów Zygmunta Krasińskiego na sprawę walki narodowowyzwoleńczej niezbędne jest wniknięcie w atmosferę domu rodzinnego, bo w tej…

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.