Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Chemia

  • Home
  • 2*10^30 jak sięto czyta? z góry dzięki:]

2*10^30 jak sięto czyta? z góry dzięki:]

dwa razy dziesięć do potęgi 30

napisz wzory ogolne , nazwij grupy funkcyjne nastepujacych  podanych weglowadorow a     aldehydu b     ketonu c     kwasu karboksylowego d     amin

1.R – CHO , gdzie R – grupa alkilowa 2.R – CO – R,gdzie R – grupy alkilowe 3. R – COOH 4.R-NH2

Ułóż równania reakcji następujących pierwiastków z tlenem(w nawiasie podano wartościowosc w stosunku do tlenu):Mg(II),Cu(I),P(III),P(V),C(IV),Na(I),Ca9II),Al(III),As(V),S(IV).

2Mg + O2—->2MgO 4Cu + O2—->2Cu2O P4 + 3 O2—->2P2O3 P4 + 5 O2—->P4O10 C + O2—->CO2 4Na + O2—->2Na2O 2Ca + O2—->2CaO 4Al + 3 O2—->2Al2O3 4As + 5…

Jakie są korzyści i zagrożenia z działalności chemii w  życiu człowieka?

– pierwiastki – roztwory – mieszaniny – krążenie wody – doświadczenia

Jaka objetosc w warunkach normalnych zajmuja ? :   a) 0,2 mola tlenku wegla ( ||) b) 25 milimoli wodoru czasteczkowego ? :)

a) 1mol CO——–22,4dm3 0,2mola CO—–xdm3 x = 4,48dm3   b) 1000mmoli H2—–22,4dm3 25mmoli H2———xdm3 x = 0,56dm3  

oblicz ile gramów węgla potszeba do przeprowadzenia reakcji z 72 g tlenku miedzi(I) . produktami tej reakcji chemicznej są metaliczna miedz i tlenekwęgla(IV).

2Cu2O + C —> CO2 + 4Cu 288 g Cu2O—12g c 72g Cu2O— xg C x= 72*12/288=3g

Jakie jest zastosowanie tlenków wapnia, żelaza i glinu . ;)

Tlenek wapnia CaO – stosowany do wyrobu zaprawy murarskiej, cementu, w leśnictwie jako środek owadobójczy, do wyrobu karbidu, w metalurgii jako dodatek szlakujący, w rolnictwie jako środek zmniejszający zakwaszenie gleby,…

w piłke bilardowa o masie 0,2kg uderza kij z siła 60N. uderzenie trwa 0,01s . Jaka szybkosc uzyska piłka przy uderzeniu

To bardziej fizyka niż chemia… Dane: m=0,2kg F = 60N t = 0,01s   a = F/m a = 60N/0,2kg a = 300m/s2   a = v/t  / *t at…

butelka o pojemności 1,5 dm/3 jet wypełniona powietrzem.  Oblicz obiętość azotu przyjmują ze jego zawartość w powietrzu wynosi 78%

1,5 dm³ -100% x dm³ – 78% x=78*1,5/100 x=1,17 dm³

występowanie i właściwości metanu  i nazewnictwo alkenów , wlaściwości i otrzymywanie etenu

Właściwości metanu: gaz palny, bezbarwny, bezwonny, tworzy mieszaninę wybuchową z tlenem w stopniu 1 do 10, małoreaktywny, bardzo słabo rozpuszczalny w wodzie, gaz błotny, kopalniany, główny składnik gazu ziemnego( 95-98%),…

Elo MAm zadanie z chemii brzmi ono tak:     Wykonaj Doświadczenie.Do szklanki  nalej troche mleka i dodaj odrobinę octu . Zapisz obserwacje i sformułuj wniosek – określ rodzaj przemiany.     warto sie poświecic za zadanie jest az pare pkt. xD

mleko zaczyna kisnąć, robi się wodniste.   przemiana chemiczna,     jak będziesz miał/a jakies problemy to napisz, chętnie pomogę!!!!:)

W temperaturze 40 stopni C rozpuszczono tlenek węgla (IV) w wodzie, otzrymując 0,99-procentowy roztwór nasycony. Oblicz rozpuszczalność tlenku węgla (IV) w wodzi w temperaturze 40 stopni C.

0,99%=0.99g Cp=0,99% 100 %-0,99 %=99,01 % 0,99g*100%/99,01%=0,9999g Odp:Rozpuszczalność tlenku węgla (IV) w wodzie o temperaturze 40 stopni wynosi 0,9999g Natkaaa1124 Z def. rozpuszczalności 0,99g CO2——99,01g wody(100g roztworu – 0,99g CO2)…

Rozwiąż (wzór struktualny ) : 1.Cr(II) N(V) 2.Cr(II) O(II) 3.Cr(II) N(III) 4.Cr(II) Br(I) 5.Cr(II) I(I) 6.Cr(II) F(I) 7.Cr(II) Cl(I)  

Wzory sumaryczne: 1. Cr5N2 2. CrO 3. Cr3N2 4. CrBr2 5. CrI2 6. CrF2 7. CrCl2   Wzory struktualne:     szmolc Wszystkie wzory strukturalne i sumaryczne w załączonym obrazku…

napisz w postaci cząsteczkowej i jonowej równania reakcji zachodzacych w roztworach wodnych miedzy podanymi substancjami a) CuCl2 + H2SO3 b) FeCl3 +KOH c)AgNO3 + KI d)BaCl2 + K2CO3 e)Pb(NO3)2 + NaCl f)CaCl2 + NaPO4 g)Al2(SO4)3 +K3PO4 h)AgNO3 +(NH4)2SO4

a) CuCl2 + H2SO3 CuCl₂ + H₂SO₃ -> CuSO₃ + 2HCl Cu²⁺ + 2Cl⁻ + H₂SO₃ -> CuSO₃ + 2H⁺ + 2Cl⁻ (generalnie siarczan (IV) miedzi (II) jest solą trudnorozpuszczalną,…

Scharakteryzuj odmiany alotropowe węgla czyli diament , grafit i fullereny którtko i na temat :) na dziśśś

Charakterystyka diamentu: – ciało stałe – bezbarwny lub błękitny, żółty, brunatny – najtwardszy minerał – gęstośc 3,5g/cm3 – dobry przewodnik ciepła – nie przewodzi prądu – trudno topliwy – odporny…

Jak doświadczalnie stwierdzić, że badany węglowodór jest nasycony czy nienasycony??? Pomóżcie prosze potrzebuje to teraz… Z góry dziękuje

Najprostszy sposób (i najczęściej uzywany w takich pytaniach): Woda bromowa. Dodajemy badany węglowodór do próbówki z wodą bromową. Węglowodory nasycone nie odbarwiają, nienasycone tak. Dzieje się to z powodu dołączenia…

Podaj nazwe systematyczna i wzór strukturalny rozpuszczalnika o nazwie  tri  otrzymanego z acetylenu ( C2H2 ) o masie molowej 131,5 g/mol i składzie procentowym 18,26% C ,  98% Cl ,  0,76% H.

131,5g związku—–100% xg węgla———–18,26% x = 24g węgla n=m/M n=24/12 = 2 atomy węgla   131,5g związku—–100% xg chloru———–80,98% x = 106,5g chloru n=m/M n=106,5/35,5 = 3 atomy chloru  …

Napisz reakcję przyłączenia fluoru do etanu i fluoro wodoru do etanu

a nie przypadkiem do etenu?   CH2=CH2 + F2 -> CH2F – CH2F   CH2=CH2 + HF -> CH3-CH2-F

1. Wyjaśnij dlaczego wodorotlenek potasu stosowany jest jako środek oczyszczający. 2.Napisz, jakie środki ostrożności należy zastosować podczas bielenia drzew mlekiem wapiennym. 3. Napisz, jaka jest różnica między wodą wapienną a mlekiem wapiennym.

1. Poniewaz ma właściwości higroskopijne ( pochłania wilgoc). 2. należy chronić oczy i ręce , bo mleko wapienne jest żrące. 3. Woda wapienna to roztwór, a mleko wapienne to zawiesina.…

Zaproponujsyntezę kwasu propionowego z propanu

CH3-CH2-CH3 + Cl2—UV–>CH3-CH2-CH2-Cl + HCl CH3-CH2-CH2-Cl + KOH—H2O—>CH3-CH2-CH2-OH + KCl CH3-CH2-CH2-OH + CuO—->CH3-CH2-CHO + Cu + H2O CH3-CH2-CHO + Ag2O—->CH3-CH2-COOH + 2Ag

Oblicz masę cząsteczkową związku KNO3

mKNO3 = 39u+14u+3*16u=101 u mateusz19 KNO3=39u+14u+3*16u=53u+48u=101u

1. Eten reaguje z wodorem w obecnosci katalizatora, ktorym moze byc np. platyna . Uzupełnij zdanie : Katalizator to substancja …. 2.Uzupełnij zdanie : Homologami nazywamy zwiazki chemiczne, które cząsteczki …. luz różnią się jej wielokrotnoscią .

katalizator to substancja pozwalająca przeprowadzić reakcję polimeryzacji oraz zwiększa szybkość jej przebiegu.   szereg homologiczny jest to zbiór węglowodorów nienasyconych, gdzie każdy kolejny związek chemiczny zwiększa sie o jedną grupę…

Oblicz ojętość wyrażoną w decymetrach sześciennych, jaką w warunkach normalnych zajmuje: a)6,99*1024     cząsteczek metany CH4 b) 0,1 mola chloru cząsteczkowego c)5g chlorowodoru                          

a) 6,02 x 10 do 23 — 22,4dm3 69,9 x 10 do 23 — X X=260dm3   b) 1 mol — 22,4dm3 0,1 mola — X X=2,24dm3   c) 36,5g…

Oblicz stosunek masowy pierwiastków glicerolu .

wodór : węgiel : tlen 8 : 36 : 48 2 : 9 : 12 kulfi95 glicerol ma wzór C3H5(OH)3   mC:mH:mO m36:m8:m48 9:2:12 Stosunek masowy węgla do wodoru do…

Liczba porządkowa tego pierwiastka chemicznego równa sie rożnicy liczby elektronów w atomie cynku i liczby elektronow w atomie pierwiastka o symbolu Sc.

30-21=9 Tym pierwiastkiem jest flour paula819 L. elektronów w atomie cynku = 30 L. elektronów w atomie skandu = 21   30 – 21 = 9 Jest to FLUOR

podaj rozmieszczenie elektronów w powłokach atomów 32,16 S

1 powłoka: 2 elektrony 2 powłoka: 8 elektronów 3 powłoka: 6 elektronów walencyjnych Konfiguracja elektronowa: [2,8,6]

oblicz masę  12,046*10(23) atonów MAGNEZU

24g Mg——-6,02*10^23 at. xg Mg——–12,046*10^23 at. x = 48g Mg

Biorąc pod uwagę typ wiązania chemicznego w cząsteczce CaO określ podstawowe właściwości tej substancji.

CaO jest to tlenek wapnia

opisz ,w jaki sposób można odróżnić  alkohol metylowy od etylowego? ;)

Alkohol metylowy i etylowy nie są do odróżnienia można jednak przeprowadzić reakcje z etanolem , który pod wpływem dichromianu (VI) potasu K_2Cr_2O_7 zmienia barwe z pomarańczowej na zielona. Opis doświadczenia…

Wśród kwasów o podanych wzorach: HCl, H2S, HClO4, H2SO3, HNO3, H3PO4 wskaż te, które mogą dysocjować stopniowo. Napisz równania reakcji dysocjacji stopniowej. Błagam o szybką odpowiedź ;*

Stopniowo reagują: H2S, H2SO3 oraz H3PO4   H2S—–> H+ + HS- HS- —–> H+ + S2-   H2SO4 ——-> H+ + HSO4- HSO4- ——–> H+ + SO42-   H3PO4 ———->…