Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Co dla mnie znaczy patriotyzm??

Patriotyzm to miłość do ojczyzny, do kraju w którym się urodziłem. Jest to postawa człowieka oparta na przywiązaniu do ojczyzny.
Moim zdaniem patriotyzm we współczesnym świecie jest odrzucany na ostatni plan. Jest wiele powodów dlaczego tak jest, a nie inaczej. Głównymi powodami są na pewno zła sytuacja w państwie. Różne „machlojki” i „szachrajstwa”, które istnieją w polityce polskiej np. bardzo głośna afera Rywina, prywatyzacja PZU oraz afera „Orlenu”.
Następnym powodem zapominania o patriotyzmie jest brak czasu. W XXI wieku każdy biega za wykształceniem, pieniędzmi, pracą , a brakuje czasu na dłuższą refleksję nad swoim życiem.
Ja jestem Polakiem mieszkam w Polsce i uważam, że Polska jest najlepszym krajem na świecie. Mam poczucie więzi z własnym narodem, jestem przywiązany do kultury mego kraju, jestem dumny z jego bohaterskiej przeszłości i z jego wkładu do rozwoju ogólnoludzkiej cywilizacji.
Wielu godnych synów miała moja Ojczyzna. Wystarczy wspomnieć postacie żołnierzy, wodzów i wybitnych dowódców takich jak: Tadeusz Kościuszko, Kazimierz Puławski, Jan Henryk Dąbrowski, Józef Bem, polscy piloci, którzy bronili Anglii w czasie II wojny światowej, czy bohaterowie spod Monte Casino. Polacy przez wieki walczyli na wszystkich kontynentach, przelewali swoją krew „za wolność naszą i waszą”.
Dumny jestem z tego, że moimi rodakami byli: Mikołaj Kopernik, Maria Curie – Skłodowska, Adam Mickiewicz i papież Jan Paweł II.
Moja ziemia wychowała wielu uczonych, artystów, poetów i pisarzy, którzy są laureatami nagrody Nobla (Henryk Sienkiewicz, Władysław Stanisław Reymont, Czesław Miłosz, Wiesława Szymborska). To dzięki mądrej postawie polskiej Solidarności i jej przywódcy Lechowi Wałęsie wyszliśmy spod jarzma sowieckiego nacisku, porywając w tej walce inne uciśnione przez nich narody Europy.
Ojczyzna to ziemia, gdzie złożone są prochy moich przodków, to miejsce na ziemi na którym żył i żyje naród, którego kulturę uznaję za swoją. Patriotyzm jest dla mnie miarą siły moich związków uczuciowych z Ojczyzną.
Według mnie patriotyzm jest to cecha najważniejsza dla danego społeczeństwa. Dla mnie prawdziwy patriota kocha swoją ojczyznę i jest w stanie poświęcić jej życie. Rozumnie potrzeby mieszkańców, jej historię i stara się w niej aktywnie uczestniczyć. Mottem życiowym prawdziwego patrioty-Polaka winien być „Bóg, Honor i Ojczyzna” – hasło, które widnieje na wielu sztandarach naszych żołnierzy. Chciałbym wyrosnąć na takiego obywatela mego kraju, który nigdy nie przyniósłby wstydu rodzicom, przyjaciołom, rodzinie i moim rodakom.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *