Język Polski Wkuwam

„Człowiek człowiekowi wilkiem”

Żyjemy w czasach wielkich zmian, przeobrażeń i wojen. Stajemy się świadkami wielu (już) codziennych konfliktów społecznym i międzynarodowych. Ciągle spotykamy się z terminem ?władza?, ?żądza wyższości?. Kojarzą nam się one z osiąganiem wytyczonych ścieżek tak, aby uzyskać dobre miano w świecie, czy stać się bogatszym i docenianym. Na zewnątrz wygląda to znośnie ? widzimy komiczne kłótnie między poszczególnymi władzami państwowymi, żałosne publiczne wytykanie błędów i wad przeciwnika, czy zwykłe spięcia między sąsiadkami z bloku. Całkowicie wygląda to wewnątrz…
Człowiek w swoich poczynaniach próbuje być lepszym od drugiego. W pewien podświadomy sposób próbuje uprzykrzyć życie rówieśnikowi, uwzględniając przy tym swoje własne dobro. Przykład wszystkim znany ? czasy II wojny światowej, krwawa walka o jak największą władzę, co spowodowało straty w milionach ludzi. I po co to było? Przez takich tyranów jak Hitler, czy Stalin zginęło tak wiele niewinnej niczemu ludności, która chciała tylko szczęśliwie żyć! Pokazali w ten sposób, jak wyglądają czyny najgorszego człowieka(choć po ich czynach trudno zdefiniować czy należeli to gatunku homo sapiens…).

Uzasadniając dalej moją tezę posłużę się utworem Zofii Nałkowskiej. ?Medaliony? w przerażający sposób przekazują nam sytuację Żydów za czasów holocaustu. W sposób przejmujący cykl opowiadań ukazuje, co okres wojny i okupacji zrobił z ludzkim umysłem: podeptanie wszelkich zasad i norm moralnych, brak wiary w siebie, chęć rezygnacji z życia. Mottem tych kilku opowiadań Nałkowskiej są słowa: „Ludzie ludziom zgotowali ten los?. Wybierając najbardziej drastyczne epizody z życia, autorka chciała podkreślić zniszczenia ludzkiej psychiki spowodowane stałym obcowaniem człowieka ze zbrodnią i śmiercią.

Na koniec warto przedstawić zabójcę, zamachowca i terrorystę ? Osama Bin Laden?a. Człowiek ten miał dwóch wrogów: Saudów i Stany Zjednoczone. Wytyczył sobie takie cele jak m.in.: religijna wojna przeciwko Stanom Zjednoczonymi i ich interesom, usunięcie wojsk amerykańskich z Arabii Saudyjskiej i Zatoki Perskiej, czy wyzwolenie Jerozolimy z rąk Żydów. Był odpowiedzialny za tragedie z 11 września 2001 roku, kiedy to samoloty pasażerskie uderzyły w World Trade Center i Pentagon. A wszystko to tylko dla tego, że nienawidził USA…

Podsumowując ten temat można napisać, że Hobbes miał świętą rację. Każdy na sobie poczuł kiedyś przykre doświadczenie, wywołane przez kolegę lub koleżankę. Ale czy poddaliśmy się? Nie! To jest nasz życie ? jako najwspanialszy dar od Boga ? i żadna obca osoba nie ma prawa cokolwiek w nim zmieniać, czy wskazywać wad. Jesteśmy silni i stoimy na straży własnych uczuć. Ale warto pamiętać o jednym ? każdy ma swojego wilka, który czyha na naszą słabość, aby zabrać to, co jest najbardziej warte dla nas samych.