Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Człowiek nie jest stworzony do klęski, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać

Print Friendly, PDF & Email

„Człowiek nie jest stworzony do klęski, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać” taką sentencję przekazuje główny bohater opowiadania Ernesta Hamingway’a „Stary człowiek i morze” Zgadzam się z tym twierdzeniem. Każdy człowiek pomimo wielu przeciwności losu może pokonać swoje słabości. Jeśli będzie miał w sobie odpowiednio dużo odwagi i chęci do działania uda mu się dotrzeć do wyznaczonych celów. Postaram się to udowodnić poniższymi przykładami literackimi.
Santiago – bohater opowiadania Ernesta Hamingway’a z pokorą i spokojem przyjmował to, co przynosił mu los. Pomimo podeszłego wieku i 84 dni bezowocnych połowów przezwyciężył swoją słabość. Wypłynął daleko w morze. Udało mu się złowić niespotykanie dużego marlina. Podróż była długa i niebezpieczna. Walczył z rybą kilka dni bez jedzenia, pomimo zmęczenia i poranionych rąk. To jego odwaga, pracowitość i wytrwałość pozwoliły na wygranie walki z rybą i na odbudowanie autorytetu wśród innych rybaków.
Kolejnym przykładem mogą być Alek Rudy i Zośka główni bohaterowie powieści „Kamienie na szaniec” A. Kamieńskiego. Całym życiem pełnili służbę Polsce. Przed wojną chcieli dostać się na dobre uczelnie, złożysz rodziny. Mieli marzenia i cele do realizacji, których dążyli. Wybuch II wojny światowej radykalnie zmienił ich plany. Głównym celem stała się walka z okupantem. Najpierw przez propagandową działalność w Małym Sabotażu, z czasem w Kedywie walcząc zbrojnie. Chociaż większość z nich poniosła śmierć nie zostali pokonani. Wierzyli swoim ideałom, które pozwoliły zachować im człowieczeństwo.
Argumentem potwierdzającym słuszność sentencji zawartej w opowiadaniu „stary człowiek i morze” nie są tylko bohaterowie literatury wojennej i opowiadać. Dowody jej słuszności możemy znaleźć też w Biblii. Przykładem jest Hiob. Człowiek, który cierpiał, chociaż wcale na to nie zasłużył. W biblii opisany jest jako człowiek uczciwy, sprawiedliwy i bogaty. Posiadał wielki majątek oraz wspaniałą zgodną rodzinę. Z powodu zakładu szatana z Bogiem. Hiob odczuwał męki moralne i fizyczne. Stracił rodzinę, dom, majątek. Każdy załamałby się po takiej stracie, przestałby widzieć sens życia i przede wszystkim stracił zaufanie do Boga. Hiob był jednak inny. Nie zwątpił ani na chwilę w Boga, wiąż do kochał i wierzył w Niego.
Wydaje mi się, że przytoczone przykłady literackie wystarczą by przekonać o słuszności twierdzenia „człowiek nie jest stworzony do klęski, człowieka można zniszczyć, ale nie pokonać”. Moim zdaniem do póki zna się swój cel w życiu, ma się wewnętrzną siłę by dążyć do jego realizacji przezwyciężając stające na drodze przeszkody będzie się niepokonanym.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.