Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Czy chciałbyś być polskim rycerzem średniowiecznym?

Życie w średniowieczu nie było łatwe, chociaż pozbawione było problemów, jakie dziś niesie ze sobą cywilizacja. Liczne wojny, powstania, napady a także epidemie nie były dobrą stroną średniowiecza. Pismo Święte rozumiano dosłownie i zachęcano ludzi do aktów ascetycznych. Łatwiejsze życie mieli jedynie rycerze, choć i oni stale wyniszczani byli przez ciągnące się bitwy i wojny. Mieli jednak wielkie uznanie wśród ludności i często stanowili dla nich autorytet. Przez swoje dokonania wielu rycerzy zapisało się w historii Polski.

Życie polskiego rycerz w średniowieczu było tak barwne i ciekawe, ze z chęcią przeniósłbym się w tamte czasy. Z dala od problemów dzisiejszego życia, a honorem walczyłbym w imieniu prawa i ojczyzny. Obecność rycerza w rodzinie była wielkim powodem do dumy. W czasach średniowiecznych była bardzo ceniona sława, która rycerze zdobywali po wielu dokonaniach wojennych. Przynosiła im ona uznanie i szacunek wśród całej ludności. Niemal każdy rycerz był wielkim patriota, bo walczył w imieniu własnej ojczyzny. Rycerze reprezentowali kraj, z którego pochodzą, a dzięki ich walkom Polska mogła poszerzyć swoje granice. Los rycerza jest szczególnie smutny, gdy śmierć ponosi na wojnie. Staje się on jednak bohaterem i prawdziwym miłośnikiem ojczyzny. Widok rycerza średniowiecznego budził grozę, ale również poczucie bezpieczeństwa. Średniowieczny wojownik posiadał wiele praw, które ułatwiały mu życie i przyporządkowały mu poddanych. Należało jednak przestrzegać wielu obyczajów rycerskich, które czasami komplikowały szereg spraw. Rycerz, który przestrzegał obyczaje, był uważany za szlachetnego i mądrego wojownika. Rycerze średniowieczni mieli prawa do zabierania części łupu zdobytego na wojnie, więc nie narzekali na brak pieniędzy. Każdy doświadczony rycerz uczestniczył w wielu wyprawach wojennych do innych krajów. W ten sposób zdobywał znajomość języków obcych oraz wiedzę o wielu regionach świata. Rycerz był więc człowiekiem wszechstronnie wykształconym.

Gdybym był rycerzem średniowiecznym, ludzie nie uważaliby mnie za zwykłego człowieka, lecz za bohatera, który może się poświęcić w imieniu dobra ojczyzny. Bardzo chciałbym być polskim rycerzem średniowiecznym i czynnie tworzyć historię mojego narodu. To zaszczyt dostąpić rycerskiej sławy, która zapisze się w kartach historii. W dzisiejszych czasach ludzie pochłonięci są egoizmem i nie zwracają uwagi na innych. Zajęcia rycerza była całkowicie skierowane ku drugiemu człowiekowi, więc jego postawa jest wzorem do dziś.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *