Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Czy obyczaje rycerskie przetrwały do naszych czasów – rozprawka.

Ostatnimi czasy zastanawiałem się, czy obyczaje rycerskie przetrwały do naszych czasów. Rozważając to zagadnienie, przywoływałem do w pamięci różne obrazy spotykane niemal codziennie i doszedłem do wniosku, że niektórzy dawną tradycję wprowadzają w życie, a inni wręcz przeciwnie.
Rzeczą na pewno niekultywowaną w dzisiejszych czasach jest szacunek dla starszych. Zza dawnych czasach ludzie starsi byli traktowani bardzo dobrze i z szacunkiem. Dzisiaj pełno jest takich przypadków jak nie ustępowanie miejsca starszym, odzywanie się do nich w nieodpowiedni sposób, a nawet napadanie na starsze panie i wyrywanie im torebek.
Z kolei prawie dokładne odwzorowanie pasowania na rycerza widoczne jest przy uczniowskim ślubowaniu. Pasowany uczeń klęka, a pasujący dotyka jego prawego ramienia wielkim ołówkiem niczym mieczem. No i oczywiście ślubowanie.
W średniowieczu najważniejszą cechę stanowił honor, np. podczas walk rycerskich. Dziś nie istnieje już pojęcie jak „honorowa walka”, o czym świadczy chociaż stosowanie dopingu przez zawodników sportowych. Jest to ewidentne oszustwo.
Przejdę do zagadnienia stosunku mężczyzn do kobiet, czyli pewnego rodzaju oddawania czci. W dzisiejszych czasach można spotkać panów np. odsuwających krzesło, gdy panie siadają do stołu, całujących w rękę kobiety na powitanie, oraz przepuszczających je pierwsze przez drzwi. Można nawet spotkać się ze starym zwyczajem, gdy mężczyzna podczas uczty pierwszy próbował wina, by sprawdzić, czy nie jest zatrute i ewentualnie ochronić damę przed niebezpieczeństwem. Niestety przykrością stwierdzam, że ten obyczaj zanika i być może za parę lat już nikt nie będzie go kultywował.
Coraz częściej słyszy się o biciu i napadaniu na słabszych, co tyczy się również osób starszych, jak już wyżej wspomniałem. Jednak głównym obiektem maltretowania są dzieci, najczęściej bite przez np. rodziców, co często kończy się śmiercią ofiary. W średniowieczu atakowanie bezbronnego byłoby wielką hańbą.
Na podstawie powyższych rozważań stwierdzam, że obyczaje rycerskie w dzisiejszych czasach powoli zanikają, aczkolwiek czasami możemy się z nimi spotkać. Uważam, że nie wszystkie obyczaje powinny być zachowane, aczkolwiek np. honor dla drugiego człowieka lub nie bicie słabszych powinny pozostać w naszej tradycji.

ugly_bastard

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *