Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Czy ojciec Laurenty jest winien śmierci Romea i Julii?

Wszyscy wiemy , jak tragicznie potoczyły się losy dwojga głównych bohaterów dramatu W.Szekspira pt.”Romeo i Julia?. Para kochanków postanowiła , że weźmie ślub w tajemnicy przed wszystkimi , ponieważ obie strony były skłócone . O pomoc poprosili ojca Laurentego , starego franciszkanina , który miał im udzielić sakramentu małżeństwa . ?Dlaczego ojciec Laurenty jest winien tragedii młodych?? .Uważam , że stary franciszkanin przyczynił się do śmierci kochanków , a na potwierdzenie swego zdania postaram się przedstawić kilka argumentów .
Pierwszą sprawą , którą chcę poruszyć , jest to . Że ojciec Laurenty jako zakonnik powinien przekonać młodych , aby przyznali się do swych zamiarów rodzicom. Związku małżeńskiego nie zawiera się w tajemnicy , tak jak zrobili to bohaterowie dramatu. Zakonnik mógł doprowadzić do pojednania zwaśnionych rodów , bo jako osoba duchowna posiadał wielki autorytet i liczono się z jego zdaniem .
Nie wolno też pominąć sposobu w jaki franciszkanin chciał pomóc młodym w ucieczce . Był on jednak nie do końca przemyślany . Podał Julii miksturę , która upozorowała jej śmierć , udało mu się w ten sposób oszukać rodziców dziewczyny . Lecz nie dopilnował , by Romeo dostał wiadomość o tym , że Julia żyje i czeka na niego w grobowcu Kapuletów . Służący Baltazar przekazał Romeowi hiobową wieść o śmierci żony , ponieważ brat Jan , który miał dotrzeć do Montekiego z listem od zakonnika , nie został wpuszczony do Mantui z powodu panującej tam epidemii. Tak więc , przekonany o śmierci Julii , Romeo przybywa do Werony i kieruje się do grobowca. Tam rozgrywa się kolejna tragedia. Najpierw walczy z Parysem , którego zabija , a następnie sam wypija zakupioną wcześniej truciznę. Julia budzi się z letargu i widzi koło siebie ciało małżonka . Zrozpaczona przebija się sztyletem kochanka i umiera . Ojciec Laurenty winien był przewidzieć , że sprawy mogą przybrać taki obrót , więc powinien czuwać w grobowcu przy Julii i wypatrywać Romea. On jednak stchórzył i uciekł , gdy zobaczył strażników .Mógł przewidzieć , że po przebudzeniu dziewczyna nie będzie umiała odnaleźć się w zastanej sytuacji .
Mam nadzieję , że przedstawione przeze mnie argumenty dowodzą słuszności twierdzenia , że ojciec Laurenty ponosi odpowiedzialność z śmierć dwojga kochanków . Chciał dobrze , ale sposób , jaki wybrał , żeby im pomóc świadczy o braku odpowiedzialności i wyobraźni.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *