Wkuwam

Czy warto, aby kodeks rycerski obowiązywał do dziś?

?Czy warto, aby kodeks rycerski obowiązywał do dziś??

Kodeks rycerski- tak dobrze znany nam wszystkim, czy może mieć zastosowanie w dzisiejszych czasach? W jakim stopniu jest zgodny z ludzką etyką? Czy można go uważać za przepis?

Powszechnie sądzi się, że kodeks rycerski to nonsens, jednak ja zajmuję w tej sprawie odmienne stanowisko. Uważam, że kodeks rycerski uporządkowałby nasze życie codzienne, stałoby się ono lepsze i prostsze. Dzięki niemu odrzucilibyśmy na pozór szarą i nudną codzienność, zamieniając ją na nowe życie. Nauczylibyśmy się wtedy pomagać innym, być życzliwym, miłym i uczynnym. Czerpalibyśmy z życia to, co najlepsze.

Wyżej wymienione argumenty wystarczą, aby stwierdzić, że kodeks rycerski byłby dobrym rozwiązaniem, ułatwiającym życie codzienne.

Nie mogę jednak zgodzić z kodeksem pod tym względem, że zawiera on sztywne zasady. Człowiek, przestrzegając ustalonych, ostrych zasad, nie potrafi się do nich przystosować, są one po prostu niewygodne. ?Postępuj według takiej tylko zasady, którą mógłbyś chcieć uczynić prawem powszechnym? to cytat Immanuela Kanta, który doskonale odzwierciedla tą sytuację. Nie znaczy to, że zasadą jest brak zasad, jednakże gdyby nie wyjątki, zasady byłyby nie do zniesienia.

Podsumowując: kodeks rycerski ma swoje dobre i złe strony, za i przeciw. Niemniej jednak sądzę, że przedstawione przykłady wystarczą, aby przekonać o słuszności mojego stwierdzenia, iż w życiu każdego człowieka znajdzie się miejsce na zdrowe reguły.