Język Polski Wkuwam

Czy według Ciebie postać Jacka Soplicy jest godna podziwu?

Mickiewiczowski bohater ma dwa oblicza, które są przeciwstawne. Jako Jacek Soplica przybiera negatywne cechy i uzupełnia je złymi czynami, chce je naprawić chowając się pod kapturem i jako ksiądz Robak odpokutować za swoje dawne przewinienia. Ksiądz Robak jest osobą, którą warto naśladować. Chcąc odkupić swoje grzechy wstępuje do zakonu, przez wiele lat prowadzi życie żebracze, ratuje życie Hrabiemu i Gerwazemu, chce pogodzić zwaśnione rodziny Horeszków i Sopliców. Jest przykładem i wzorem dobrego człowieka. Lecz jest także „druga strona medalu”, przeszłość księdza Robaka. Jego występki, przewinienia, miłość, która go zmieniła i wyimaginowana przyjaźń ze Stolnikiem. Wszystko to wpłynęło negatywną ocenę Jacka. Odmowa ręki Ewy jeszcze bardziej zezłościła Jacka, ożenił się z pierwszą lepszą dziewczyną i z tego małżeństwa zrodził się Tadeusz. Jego złość zmieniła się w chęć zemsty. Dawniej ważny szlachcic, przyjaciel Stolnika później rozpity, samotnie wychowujący dziecko Jacek postanawia się zemścić. Zabija Stolnika i próbując to odkupić przywdziewa habit i wstępuje do zakonu. Jako ksiądz Robak Jacek rozpoczyna nowy etap w swoim życiu. Pomaga innym, prowadzi żebracze życie i takim sposobem naprawia swoje błędy i odkupuje swoje winy. Staje się dobrym człowiekiem godnym naśladowania. Życie i osobowość Jacka to przeszłość, coś co się liczy, ale nie jest już najważniejsza, ważne jest to kim Jacek jest teraz, bo jako ksiądz Robak jest człowiekiem godnym podziwu.