Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Dokonaj analizy i interpretacji utworu Jana Kochanowskiego „Pieśń XXIII” w kontekście przemijalności życia. Postaw tezę i uzasadnij ją.

Jan Kochanowski jest jednym z najwybitniejszych polskich poetów. Tworzył w epoce renesansu – w XVI wieku. Jednym z tworzonych przez niego gatunków były pieśni, wśród których znajduje się „Pieśń XXIII”, która poświęcona jest przemijalności ludzkiego życia.
Romantycy szukali w życiu przyjemności, dbali o zachowanie równowagi duchowej. Jednym z powiedzeń jest „carpie diem”, którego autorem jest Horacy.
Życie ludzie jest bardzo krótkie. Podmiot liryczny swoje słowa kieruje do Zofiji. Mówi, że człowiek nigdy nie będzie tą samą osobą, gdyż czas szybko płynie i nie będziemy wiecznie młodzi. Motyw przemijania dotknie każdego człowieka :”nie zawżdy człek będzie młody. Ani tej, co dziś urody”. Mamy do czynienia z pantarei wszystko płynie, autorstwa heraklita z efezu. Potwierdzają to następujące słowa: „czas ucieka jako woda”. Autor wspomina o Pagodzie, czyli bogini upływającego czasu. Poprzez słowa:”stąd jej łapaj, bo w tył goło” Kochanowski pokazuje, że mamy doczynienia z epikureizmem. Daje do zrozumienia, żeby ludzkość starała się jak najlepiej wykorzystać życie, bo jest ono bardzo krótkie. W życiu człowieka jest jak w cyklu pór roku. Jednak przyroda ma moc odradzania się, a życie ludzkie nie – ono przemija bezpowrotnie. „Już wiosna , już lato minie, a ten z głowy mróz nie zginie”.
Utwór posiada cechy typowe dla pieśni, gdyż ma regularną budowę stroficzną – każda strofa ma tyle samo wersów. Pieśń jest gatunkiem lirycznym, wywodzi się z antyku. Jej twórcą jest Horacy. Autor w „Pieśni XXIII” zwraca się bezpośrednio do adresata. Potwierdzają to następujące słowa: „Zofija” oraz „Stąd jej łapaj”. Dominującym środkiem jest metafora, choć występują również porównania. Autor zastosował rymy parzyste oraz krzyżowe.
Uważam, że życie jest bardzo krótkie. Nikt z nas nie będzie wiecznie młody i powinniśmy cieszyć się każdą chwilą, wykorzystywać w pełni życie. Tak, jak w pieśni Jana Kochanowskiego wszystko wokół zmienia się cyklicznie, powtarza się, a w życiu człowieka nic nie zdarza się dwa razy, gdyż, życie ludzie szybko przemija.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *