Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Dziecko oceniane

Uczniowie codziennie doświadczają stresu, bo: nauczyciel nie docenił ich wysiłku i niesprawiedliwie ocenił, koledzy wyśmiali, wychowawca kazał zrobić coś, czego nienawidzą… Dlaczego jedni uczniowie reagują agresją, a inni próbują rozwiązać problem?

Ocenianie wyrażane jest przez nauczyciela nie tylko w postaci ocen szkolnych i opinii, ale zawiera się również w jego mimice, spojrzeniu, tonie głosu, gestach.
Najbardziej stresujące dla uczniów jest ocenianie, w szczególności ocenianie niesprawiedliwe

Uczniowie z reguły obwiniają nauczycieli o zaniżanie ocen, niedocenianie wysiłku, niezauważanie poprawy, faworyzowanie ulubieńców, stawianie ocen niedostatecznych nie za mierne wyniki w nauce, ale za inne wykroczenia.

Drugą grupę czynników konfliktotwórczych stanowią nietaktowne zachowania nauczycieli: kpiny, wyzwiska, ośmieszanie, negatywna ocena wyglądu, zachowania, charakteru i ogólnej wartości ucznia jako człowieka.

Wielu uczniów popadając w konflikty z innymi uczniami, przeżywa stany przykrych napięć emocjonalnych. Napięcia te najczęściej rozładowują poprzez kłótnie, stosowanie przezwisk, wyśmiewanie lub bójki.

Stosują wiele różnych strategii radzenia sobie z problemami szkolnymi.

* zachowania agresywne w stosunku do osób i przedmiotów,
* próby odwrócenia uwagi od sytuacji trudnej i zajęcia się czymś innym (czytanie, słuchanie muzyki),
* ucieczka poprzez fizyczne oddalenie czy izolowanie się od innych osób

Najczęściej są to zachowania regulujące emocje. Nie służą one zazwyczaj przepracowaniu problemu, analizie i próbie zmiany sytuacji.

Jak Twoje dziecko reaguje na sytuacje stresujace w szkole ?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *