Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Ekonomia

  • Home
  • Cenowa Elastyczność popytu

Cenowa Elastyczność popytu

<h1>Cenowa Elastyczność popytu</h1> <p></p> <p> Spis treści<br /><br /><br /><br />WSTĘP 3<br />CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 4<br />DETERMINANTY POPYTU 5<br />MIESZANA CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 5<br />DOCHODOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU 6<br />SPOSOBY OBLICZANIA…

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego

Pojęcie i istota samorządu terytorialnego Pod pojęciem samorządu rozumiemy zwykle ustalony prawem zakres kompetencji do zawiadywania własnymi sprawami w zakresie administracji państwowej, a także samodzielne wykonywanie pewnych funkcji państwowych o…

Leasing czy raty dla przedsiębiorstwa?

Leasing czy raty dla przedsiębiorstwa? Leasing czy raty? Przedsiębiorcy, którzy nie posiadają dostatecznej kwoty środków stałych do finansowania przedsięwzięć stają przed wyborem: leasing czy kredyt (raty) – które z nich…

Sciaga — dochód narodowy

Sciaga — dochód narodowy DOCHÓD NARODOWY – TWORZENIE I PODZIAŁ.Krzywa możliwości produkcyjnych- jest to linia pokazującą maksymalna kombinację ilości dóbr jakie mogą być wyprodukowane przy zatrudnieniu danego zasobu czynników produkcyjnych…

Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja

Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja Istota handlu, jego zadania i klasyfikacja Konsumenci zaspokajają swoje potrzeby najczęściej poprzez nabywanie wyrobów, które powstają w wyniku działalności produkcyjnej. Kontakty konsumentów i producentów…

Produkcja roślinna.

Produkcja roślinna. Spis treści 1. Zboża2. Rośliny strączkowe3. Rośliny bulwiaste i korzeniowe4. Rośliny tłuszczodajne5. Rośliny cukrodajne6. Owoce i warzywa7. Używki8. Rośliny włókniste i kauczukodajne 1.ZbożaGłównym produktem rolnictwa są zboża. Stanowią…

Ściąga z ekonomii.

Ściąga z ekonomii. Fazy działalności produkcyjnej Produkcja-proces wytwarzania dóbr materialnych nazywanych produktami lub wyrobami gotowymi Fazy działalności: planowanie marketingowe, zaopatrzenie i materiałka, proces produkcji, zbyt wyrobów Technologia-szczegółowy opis wszystkich operacji,…

Struktury rynku

Struktury rynku Rynek konkurencji doskonałej– wielu kupujących,– wielu sprzedających– swoboda wejścia i wyjścia z rynku,– doskonały dostęp do informacji dla wszystkich.– identyczność produktów. Rynek konkurencji monopolistycznej– względnie duża ilość sprzedających,–…

Historia myśli ekonomicznej – testy

Historia myśli ekonomicznej – testy W zalaczniku calosc opracowania.

Analiza Ekonomiczna

Analiza Ekonomiczna Analiza ekonomiczna jest metodą badawczą odnoszącą się do zjawisk ekonomiczno ? finansowych, zachodzących w podmiocie gospodarczym. Jedną z metod analizy ekonomicznej jest analiza wskaźnikowa. Polega ona na badaniu…

Podatek

Podatek Podatek:-bezpośredni – osoby fizyczne płącą podatek dochodowy od otrzymanych wynagrodzeń za pracę, czynszów, opłat dzierżawnych dywidend i odsetek. Przdsiębiorstwa płacą podatek dochodowy, obciążający ich zyski. Po odjęciu zapłacony podatek…

Prawo dewizowe – pytania

Prawo dewizowe – pytania 1) Co reguluje ustawa prawo dewizowe? Ustawa reguluje:– obrót dewizowy z zagranicą,– obrót wartościami dewizowymi w kraju (terytorium Rzeczypospolitej Polskiej),– działalność gospodarczą w zakresie kupna i…

Wskaźniki z analizy ekonomiczno-finansowej – omówienie

Wskaźniki z analizy ekonomiczno-finansowej – omówienie 1. Analiza pionowa bilansu. Analiza pionowa bilansu polega na ocenie struktury majątku firmy (analiza aktywów) oraz na ocenie struktury kapitałowej firmy (analiza pasywów). Zmiana…

Jak Powstała Unia Europejska

Jak Powstała Unia Europejska W dziejach Europy mamy wiele prób zjednoczenia Europy. Najpierw Aleksander Macedoński próbował podbić Europę, następnie cesarz Otton III (ok. 990r.), później papież Grzegorz VII propagował ideę…

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych.

Klasyfikacja podmiotów gospodarczych. Podmioty gospodarcze można grupować według różnorodnych cech. Celem takiego grupowania jest nie tylko możliwość klasyfikacji i systematycznego przeglądu wielkiej liczby podmiotów gospodarczych w naszym kraju, ale głównie…

Bezrobocie – rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki

Bezrobocie – rodzaje i zwalczanie, przyczyny i skutki Bezrobotny to czlowiek, ktory chce pracowac i aktywnie poszukuje pracy, ale nie moze utrzymac zatrudnienia przy istniejacych stawkach placyStopa bezrobocia jest miarą…

Cena minimalna, cena maksymalna

Cena minimalna, cena maksymalna CENA MINIMALNA – to cena urzędowa, poniżej której nie wolno sprzedawać danego towaru. Ustalenie ceny minimalnej następuje na wniosek producentów; jest ona zawsze wyższa od ceny…

Przygotowanie do sprzedaży, formy sprzedaży itp. – ekonomika

Przygotowanie do sprzedaży, formy sprzedaży itp. – ekonomika Przygotowanie towarów do sprzedaży w sklepie obejmuje nast. czynności:rozpakowanie opakowań zbiorczych (np:skrzyń,kartonów, worków) zaw. towar w opakowaniach jednostkowychocenę jakościową towarów i ich…

Systemy gospodarcze

Systemy gospodarcze W zależności od tego jak zorganizowana jest gospodarka w danym kraju, czyli jaka własność dominuje, jaki jest wpływ państwa na gospodark, wyróżnia się 3 podstawowe formy organizacji gospodarki…

Rola państwa w gospodarce rynkowej

Rola państwa w gospodarce rynkowej SPIS TREŚCI Wstęp. I. Pojęcie państwa II. Tradycyjne ujęcia roli państwa w gospodarce? dobro wspólne a dobra publiczne i metody ich produkcji? państwo jako producent,…

Nadwyżka budżetowa w Norwegii

Nadwyżka budżetowa w Norwegii Norwegia jest jednym z najbogatszych krajów świata; jest też siódmym na świecie producentem ropy naftowej (produkuje jej 3.142 tyś baryłek dziennie). To jest jedną z przyczyn…

System bankowy

System bankowy Istota systemu bankowego System bankowy jest jednym z najistotniejszych elementów struktury instytucjonalnej oraz sposobu funkcjonowania gospodarki pieniężno-kredytowej. Należy go rozumieć jako ogół banków dopuszczonych do funkcjonowania w państwie,…

Rynek pracy

Rynek pracy Rynek pracy – Specyfika i cechyRynek pracy – jest to „MIEJSCE”, w którym odbywa się proces kupna oraz sprzedaży pracy (można porównać go do placu handlowego w twojej…

W puszczy Białowieskiej.

W puszczy Białowieskiej. Położenie, powierzchnia, historia Białowieski Park Narodowy leży we wschodniej części Polski w województwie podlaskim, przy granicy z Białorusią. Park znajduje się w centralnej części Puszczy Białowieskiej, najbardziej…

Ekonomia – ściąga.

Ekonomia – ściąga. Bilans handlowy jest to wartość eksportu netto. Gdy eksport jest większy od importu, występuje nadwyżka handlowa. Gdy import przewyższa eksport, gospodarka wykazuje deficyt handlowy. [ Jeżeli gospodarstwo…

Elastycznosc Cenowa popytu

Elastycznosc Cenowa popytu Elastyczność cenowa popytu. Elastyczność popytu mierzy intensywność reakcji nabywców na każdą zmianę czynników determinujących popyt. Tak, więc elastyczność cenowa popytu pozwoli na zmierzenie siły reakcji kupujących na…

Ochrona płac i zatrudnienia jako wiodący argument protekcji handlowej.

Ochrona płac i zatrudnienia jako wiodący argument protekcji handlowej.

Standardy krajowe i międzynarodowe w ochronie handlowej

Standardy krajowe i międzynarodowe w ochronie handlowej

Matematyka – wykłady

Matematyka – wykłady

Przedsiębiorstwo, banki, ubezpieczenia, transport

Przedsiębiorstwo, banki, ubezpieczenia, transport