Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Epoki literackie, dzieła i ich twórcy

Antyk – epoka ta trwała od ok. 900r. p.n.e. (753 założenie Rzymu) do 476 r. n.e. (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego). W skład antyku wchodzą:

Biblia Mitologia
Literatura zagraniczna
– „O co poeta prosi Apollina”, „Exegi monumentum”, „Aequam memento” Horacy
– „Antygona”, „Król Edyp” Sofokles (dramaty)
– „Iliada”, „Odyseja” Homer
Literatura polska
– „Mitologia” Jan Parandowski

Średniowiecze – to epoka trwająca od ok. 476 (upadek Cesarstwa Zachodniorzymskiego) do roku 1492 (odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba)
Literatura zagraniczna
– „Dzieje Tristana i Izoldy” (autor nieznany)
Literatura polska
– „Bogurodzica” (autor nieznany)
– „Lament świętokrzyski” (autor nieznany)
– „Satyra na leniwych chłopów” (autor nieznany)
– „Wiersz o zachowaniu się przy stole” (autor nieznany)
– „Skarga umierającego” (autor nieznany)
– „Legenda o św. Aleksym” (autor nieznany)

Renesans – Początek nowej epoki wyznaczyły trzy ważne wydarzenia: wynalazek druku w 1455 r. przez Gutenberga , odkrycie Ameryki przez Krzysztofa Kolumba (1492 r.) oraz początek reformacji (wystąpienie Marcina Lutra – 1517 r.)
Literatura zagraniczna
– „Makbet” Wiliam Shakespeare
Literatura polska
– Jan Kochanowski
Fraszki ; „Do fraszek”, „Do gór i lasów”, „O żywocie ludzkim”, „Na nabożną”, „Na dom w Czarnolesie”
Pieśni; „Hymn”, „Pieśń VII”, „Pieśń XIV”, „Pieśń IX”, „Pieśń XXIV”
Treny; „Tren I”, „Tren VIII”, „Tren IX”, „Tren X”, „Tren XIX”

Barok – jest nurtem artystyczno literackim, który dominował w Europie w XVII wieku.
Literatura zagraniczna
– „Świętoszek” Molier
Literatura polska
– Jan Andrzej Morsztyn
„Do trupa”, „Niestatek I”, „Niestatek II”, „O swej pannie”, „Do panny”
– Daniel Naborowski
„Marność”, „Krótkość żywota”, „Do Anny”

Oświecenie – kolejna epoka literacka, trwająca od końca XVII wieku do roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”)
Literatura polska
– Ignacy Krasicki
Satyry; „Do króla”, „Świat zepsuty”, „Pijaństwo”, „Palinodia”

Romantyzm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1822 (wydanie przez Adama Mickiewicza „Ballad i romansów”) do roku 1863 (wybuch powstania styczniowego)
Literatura zagraniczna
– „Cierpienia młodego Wertera” Johann Wolfgang Goethe
Literatura polska
– Adam Mickiewicz
„Dziady”, „Konrad Wallenrod”, Pan Tadeusz”
„Oda do młodości”, „Romantyczność”, „Sonety krymskie”
– „Nie-Boska komedia” Zygmunt Krasiński
– Juliusz Słowacki
„Kordian”
„Grób Agamemnona”, „Hymn”, „Testament mój”

Pozytywizm – epoka literacka, trwająca w Polsce od roku 1863 (wybuch powstania styczniowego) do ok. 1900 roku.
Literatura zagraniczna
– „Zbrodnia i kara” Fiodor Dostojewski
Literatura polska
– „Mendel Gdański” Maria Konopnicka
– „Gloria victis”, „Nad Niemnem” Eliza Orzeszkowa
– „Lalka”, „Kamizelka” Bolesław Prus
– „Potop” Henryk Sienkiewicz

Młoda Polska – epoka literacka, której początek datuje się na rok ok. 1900. Trwała ona do roku 1918, czyli do wybuchu I wojny światowej
Literatura zagraniczna
– „Jądro ciemności” Joseph Conrad
Literatura polska
– „Chłopi” Władysław Stanisław Reymont
– „Wesele” Stanisław Wyspiański
– „Ludzie bezdomni” Stefan Żeromski
– Jan Kasprowicz
„W chałupie” , „Z chałupy”
– Kazimierz Przerwa-Tetmajer
„Nie wierzę w nic”, „Eviva l’arte!”, „Hymn do Nirwany”, „Anioł Pański”
– Leopold Staff
„Ars poetica”, „Deszcze jesienny”, „Kowal”

– XX-lecie międzywojenne – jest epoką literacką, która rozpoczęła się w roku 1918 (zakończenie I wojny światowej) a zakończyła się w roku wybuchu II wojny światowej – 1939
Literatura polska
– „Ferdydurke” Witold Gombrowicz
– „Granica” Zofia Nałkowska
– „Przedwiośnie” Stefan Żeromski
– Współczesność – epoka literacka, której początek datuje się na rok 1939 (rozpoczęcie II wojny światowej) i która trwa do dnia dzisiejszego
Literatura zagraniczna
– „Dżuma” Albert Camus
Literatura polska
– „Opowiadania” Tadeusz Borowski
– „Inny świat” Gustaw Herling-Grudziński
– „Zdążyć przed Panem Bogiem” Hanna Krall
– „Tango” Sławomir Mrożek
– „Kartoteka” Tadeusz Różewicz

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *