Wkuwam

Fragment Księgi Wyjścia – plan zdarzeń.

1. Powołanie Abrahama przez Jahwe.
2. Dotarcie do Kannan.
3. Wędówka do Egiptu.
4. Powiększanie się ludu izraelskiego w Egipcie.
5. Ciężkie prace i śmierć.
6. Ocalony.
7. Wędrówka z owcami wgłąb pustyni.
8. Anioł Jahwe.
9. Rozmowa z Faraonem i jego represje względem Izraelitów.
10. Dziewięć plag.
11. Ucieczka ludu izraelskiego.
12. Pościg za Mojżeszem.
13. Cud nad Morzem Czarnym.
14. Gorzka woda i obietnica.
15. Wątpliwości ludu.
16. Manna z nieba.
17. Dekalog.