Wkuwam

George Orwell Folwark zwierzęcy – bohaterowie i ich pierwowzory.

Bohaterowie i ich pierwowzory
Napoleon – Knur. Jeden z przywódców Rewolucji, następnie – po pozbyciu się Chyżego – niepodzielni władca Folwarku. Jego pierwowzorem był Józef Stalin.
Snowball – Knur. Wojskowy przywódca Rewolucji a następnie dowódca obrony przed interwencję właścicieli sąsiednich majątków. Po wygnaniu stał się swego rodzaju straszakiem za rzekome powiązania z którym (wykazywane w pokazowych procesach) Napoleon zaprowadził terror w gospodarstwie. Jego pierwowzorem był Lew Trocki.
Stary Major – Knur. Duchowy ojciec Rewolucji (zmarł przed jej wybuchem) oraz twórca Animalizmu. Wzorowany na Włodzimierzu Leninie lub Karolu Marksie.
Squealer – Knur. Minister propagandy Napoleona.
Minimus – Knur. Poeta, autor utworów sławiących Napoleona.
Boxer – Koń Pociągowy. Jeden z pierwszych rewolucjonistów. Zawsze lojalny wobec Napoleona.
Pan Jones – Właściciel Folwarku wygnany z niego przez zbuntowane zwierzęta. Jego pierwowzorem był car Mikołaj II. Kojarzy się też z obalonym przez Bolszewików Premierem Rządu Tymczasowego Aleksandrem Kiereńskim, jako że znajdował się potem na emigracji i próbował odzyskać swoją majętność.
Benjamin (Osioł) – Osioł, odznaczający się cynicznym stosunkiem do Rewolucji. Jego pierwowzorem był sam Orwell.
Mollie – Klacz, która uciekła z folwarku. Symbolizuje ludzi którzy wyjechali z ZSRR po wybuchu Rewolucji.
Pan Whymper – Reprezentant Napoleona w świecie ludzi. Wzorowany po części na George’u Bernandzie Shawie.
Pan Frederick – Właściciel sąsiedniego majątku. Jego pierwowzorem był Adolf Hitler.
Pan Pilkington – Właściciel innego sąsiedniego majątku. Jego pierwowzorem był Winston Churchill.