Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Henryk Sienkiewicz.

Henryk Sienkiewicz (1846-1916)

Życiorys:

Henryk Sienkiewicz, pseud. Litwos – pisarz i publicysta, jeden z najpoczytniejszych pisarzy polskich w skali światowej. W latach 1869-72 był publicystą Przeglądu Tygodniowego, od1872 r. współredaktorem Niwy, w latach 1882-87 redaktorem Słowa. Występował przeciwantypolskiej polityce rządu niemieckiego (był inicjatorem i wydawcą międzynarodowej ankiety Prusse et Pologne 1909). Po wybuchu I wojny światowej działał w Szwajcarii jako prezes Szwajcarskiego Komitetu Generalnego Pomocy Ofiarom Wojny w Polsce. Był współzałożycielem Kasy im. Mianowskiego, w latach 1899-1900 prezesem Kasy Literackiej Warszawskiej.

Odbył m.in. podróże do USA 1876-78 (Listy z podróży do Ameryki 1878) i do Zanzibaru w latach 1890-91 (Listy z Afryki 1892). W roku 1900 został uczczony jubileuszem 30-lecia twórczości (w darze od narodu otrzymał majątek Oblęgorek pod Kielcami). W 1905 r. otrzymał Nagrodę Nobla za powieść Quo vadis.

Twórczość:

1. Nowelistyka:

We wczesnej twórczości głównie nowelista, twórca najbardziej wyrazistych w literaturze epoki obrazów niedoli chłopa – osaczonego przez działających ręka w rękę dwór, plebanię i urzędników carskich (Szkice węglem 1880), zmuszonego do walki za cudzą sprawę (Bartek Zwycięzca 1882), ginącego na obczyźnie w poszukiwaniu chleba (Za chlebem 1880). Uwagę swoją Sienkiewicz poświęcił także problemom dziecka marnującego talenty z braku warunków i możliwości edukacji (Janko Muzykant 1880), uciskanego przez zaborczą szkołę (Z pamiętnika poznańskiego nauczyciela 1879). Osobną grupę stanowią nowele amerykańskie, piętnujące zagładę Indian (Sachem 1889), obrazujące niedolę wygnańczą i patriotyczną nostalgię (Latarnik 1882).

2. Powieści historyczne:

Zyskał sławę jednego z największych twórców prozy polskiej i światowej jako autor powieści historycznych pisanych ku pokrzepieniu serc. W cyklu zwanym Trylogią (Ogniem i mieczem, t. 1-3 1884, Potop, t. 1-6 1886 – film J. Hoffmana 1974, Pan Wołodyjowski, t. 1-3 1887-88 – film J. Hoffmana 1969) zawarł niezwykle barwny i sugestywny, choć wyidealizowany i jednostronny, obraz życia i wydarzeń dziejowych w Polsce XVII w. (w dobie wojen kozackich, najazdu szwedzkiego, wojny z Turcją – 1648-72).

W powieści Krzyżacy (t. 1-4 1900, film A. Forda 1960) dał wspaniałą wizję zmagań rycerskiej Polski z zakonem krzyżackim aż do zwycięstwa w bitwie pod Grunwaldem; w powieści z czasów Nerona Quo vadis (t. 1-3 1896) ukazał duchowy tryumf chrześcijaństwa nad przemocą imperium rzymskiego.

3. Późna twórczość Sienkiewicza:

Z powieści Sienkiewicza o tematyce współczesnej (Rodzina Połanieckich, t. 1-3 1895, pamflet na rewolucję 1905 Wiry, t. 1-2 1910) żywotność zachował portret arystokraty dekadenta w Bez dogmatu (t. 1-3 1891); ponadto powieści historyczne Na polu chwały (1906) i Legiony (1918, nie ukończona), popularna powieść dla młodzieży W pustyni i w puszczy (1911, film W. Ślesickiego 1973), opowiadania, utwory sceniczne (Zagłoba swatem, wyst. 1900), publicystyka.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *