Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Historia Ogólna

  • Home
  • Betyka – prowincja rzymska

Betyka – prowincja rzymska

Betyka – prowincja rzymska Betyka była najbogatszą i najbardziej zromanizowaną z trzech prowincji rzymskich w Hiszpanii. Od wschodu graniczyła z Luzytanią (współczesną Portugalią), a od północnego zachodu z Hiszpanią Tarraconensis.Południowa…

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych Europy Środkowej i Zachodniej doby Średniowiecza.

Analiza porównawcza przełomowych konfliktów zbrojnych Europy Środkowej i Zachodniej doby Średniowiecza. Średniowiecze – jest to nazwa zawierająca w sobie kilkuwiekową tradycje, traktowana przez późniejszy świat jako wieki przejściowego upadku kultury.…

Platon – poglądy na temat duszy

Platon – poglądy na temat duszy Lekka praca dotyczaca 1 zagadnienia, tematu ktorym interesowal sie Platon. Praca oparta o bibliografie oraz zasoby internetu, pisana na szybko :).Pozdrawiam

Początki Polski – Słowianie.

Początki Polski – Słowianie. Pogląd, że dzieje Polski zaczynają się dopiero od r. 963 panował przez pewien czas w naszej historiografii, a i dotąd znajduje niekiedy zwolenników: J. Widajewicz, Początki…

Kultura Europy uprzemysłowionej

Kultura Europy uprzemysłowionej Wiek XIX określany jest jako artystyczne stulecie. To wiek pary i elektryczności, przemysłu i handlu, a przede wszystkim wiek literatury, architektury i sztuki. Para i elektryczność zmieniły…

Klątwa faraonów – prawda czy mit?!?

<h1>Klątwa faraonów – prawda czy mit?!?</h1> <p></p> <p> Spalona słońcem Dolina Królów w Tebach. Ta wielka nekropolia stanowi prawdziwy raj dla archeologów. To tutaj znalazło wieczny spoczynek kilkudziesięciu władców egipskich…

Ustrój polityczno-społeczny w starożytnej Sparcie.

<h1>Ustrój polityczno-społeczny w starożytnej Sparcie.</h1> <p></p> <p> Starożytna Sparta położona była na półwyspie Peloponez, w dolinie rzeki Eurotas. Polis powstało prawdopodobnie pod koniec IX wieku przed Chrystusem, w wyniku synojkizmu,…

Kalwaria Zebrzydowska w czasach II wojny światowej

Kalwaria Zebrzydowska w czasach II wojny światowej W dniu 4 września 1939 r. broniąca Kalwarii Grupa Operacyjna gen. M. L. Borty-Spiechowicza, działająca w składzie „Armii Kraków”, pod naporem wojsk niemieckich…

Gdańsk „Złotą Bramą” Rzeczypospolitej

Gdańsk „Złotą Bramą” Rzeczypospolitej Różne są dowody dynamicznego rozwoju Gdańska po powrocie do Polski, najbardziej jednak wymiernym wyznacznikiem jest wzrost demograficzny miasta. W połowie XV w. Gdańsk zamieszkiwało 20 tys.…

Polska myśl niepodległościowa w czasie zaborów

Polska myśl niepodległościowa w czasie zaborów Uczucia przynależności narodowej i przywiązanie do rodaków przyczyniały się do wybuchów powstań i walk o niepodległość, kiedy to odbierano komuś ojczyznę. W dziejach Polski…

Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w.

Przebieg zbrojnych powstań narodowych w XIX w. Powstanie Kościuszkowskie – 1794r. Bezpośrednim powodem, impulsem pociągającym za sobą powstanie było działanie Antoniego Madalińskiego, który na informację o redukcji wojska zareagował natychmiastowo…

Załamanie się państwowości imperium Zachodniorzymskiego w V wieku.

Załamanie się państwowości imperium Zachodniorzymskiego w V wieku. *W III-IV w.W Rzymie toczono ciągłe walki o tron, co doprowadziło do kryzysu władzy cesarskiej. *Edyktem mediolańskim w 313r. wprowadzono w cesarstwie…

TEST Z KONKURSU HISTORYCZNEGO 98/99

TEST Z KONKURSU HISTORYCZNEGO 98/99 1. Pierwsze arcybiskupstwo w Polsce utworzono w : a) Krakowie b) Poznaniu c) Gnieźnie d) Kołobrzegu 2. Traktat w Verdun w 843r. dotyczył : a)…

Europa – czas przemian

Europa – czas przemian OŚWIECENIE – Oświecenie, określane często jako wiek rozumu – nurt kulturalny oraz okres w historii Europy przypadający na lata 1688-1789. W rozumieniu szerszym: epoka w dziejach…

Jońska filozofia przyrody

Jońska filozofia przyrody Jońska filozofia przyrody (szkoła milezyjska, szkoła jońska) – archaiczny, naiwny grecki materializm żywiołowy zapoczątkowany przez Talesa z Miletu około VI-IV wieku p.n.e.; pierwsze niemitologiczne, racjonalne próby wyjaśnienia…

Jan Heweliusz 1611-1687

Jan Heweliusz 1611-1687 Sławny astronom gdański, był najwybitniejszym z uczonych, działajacych na ziemiach polskich w okresie pomiędzy Odrodzeniem a Oświeceniem. Urodził się 28 stycznia 1611r. W Gdańsku. Syn i wnuk…

Słownik pojęć

Słownik pojęć anarchia feudalna – osłabienie władzy państwowej polegające na przejęciu jej uprawnień przez feudałówdrabina feudalna – wielostopniowa hierarhia zależności wasalnych, charakterystyczna dla feudalizmudziesięcina – opłata na rzecz kościoła w…

Ziemie pod zaborami do 1807r.

Ziemie pod zaborami do 1807r. 1. Ziemie pod zaborami do 1807r. Zabór rosyjskiZiemie tego zabory tworzyły 3 generałgubernatorstwa: białoruskie, kijowskie i wileńskie (te dzieliły się na gubernie a następnie na…

Efekt plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach

Efekt plebiscytu na Górnym Śląsku, Warmii i Mazurach Strona polska odniosła całkowitą porażkę w plebiscycie. Plebiscyt 11 lipca 1920 roku dodał Polsce zaledwie 5 wsi na Powiślu, oraz 3 na…

II Wojna Światowa. Od kampanii wrześniowej do karty atlantyckiej. (Najważniejsze informacje w skrucie.)

II Wojna Światowa. Od kampanii wrześniowej do karty atlantyckiej. (Najważniejsze informacje w skrucie.) 1. Kampania wrześniowaNad rankiem 1 września 1939r. Niemcy rozpoczęły działania zbrojne przeciw Polsce. Niemiecki pancernik „Schleswig Holstein”…

Znaczenie Unii w dziejach Polski średniowiecznej.

Znaczenie Unii w dziejach Polski średniowiecznej. Znaczenie Unii w dziejach Polski średniowiecznej. Unia jest to powstały na mocy obustronnego porozumienia związek między państwami (oraz – od strony formalnej – akt…

Władysław Eugeniusz Sikorski – żołnierz i polityk

Władysław Eugeniusz Sikorski – żołnierz i polityk Teskt pracy w załączniku

Demokracja Parlamentarna w Polsce.

Demokracja Parlamentarna w Polsce. 1. Uchwalenie konstytucji narodowej 20.3.1921 20.3.1921 Sejm ustawodawczy uchwala konstytucję, która składała się z 7 rozdziałów:a) RzeczpospolitaNależała do sejmu i senatu w pięciu przymiotnikowych wyborach, co…

Pozoracja w wojnach światowych

Pozoracja w wojnach światowych POZORACJA W WOJNACH ŚWIATOWYCHDziałania pozorujące można określić jako próbe zmylenia przeciwnika, mają na celu odwrócenie uwagi wroga od faktycznych działań podejmowanych przez naszą stronę. Działania pozorujące…

Sytuacja międzynarodowa po II Wojnie Światowej

Sytuacja międzynarodowa po II Wojnie Światowej Rozpętana przez państwa „osi” wojna ogarnęła wszystkie kontynenty. Obok państw niepodległych wzięły w niej udział terytoria zależne i kolonie. Spośród 78 istniejących w tym…

II Rzeczpospolita – kalendarium.

II Rzeczpospolita – kalendarium. Odrodzenie państwa polskiego (1918-1919)Lokalne ośrodki 3.III.1918- rokowania brzeskie12.IX.1917- Rada Regencyjna Lubomirski, premier rządu- Kucharzewski)19.X.1918- Rada Narodowa Księstwa Cieszyńskiego (Lodzin)28.X.1918- Polska Komisja Likwidacyjna (W.Witos)- Małopolska6/7.X.1918- Tymczasowy Rząd…

Jak rozumieć słowa "Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce." (RENESANS)

Jak rozumieć słowa „Człowiekiem jestem i nic, co ludzkie, nie jest mi obce.” (RENESANS) W okresie renesansu ludzie zaczęli się zastanawiać nad rolą, znaczeniem i miejscem człowieka na świecie. Wiara…

Daty 1918-1938, leksykon wybrane zagadnienia, konstytucja marcowa i kwietniowa

Daty 1918-1938, leksykon wybrane zagadnienia, konstytucja marcowa i kwietniowa 1918 – dekrety rządu Moraczewskiego wprowadzające przywileje pracownicze1919 – dekret Tymczasowego Naczelnika Państwa o powszechnym obowiązku szkolnym1920 – uchwalenie przez sejm…

Stalingrad 1942-1943

Stalingrad 1942-1943 Stalingrad miasti im Stalina dyktatora związku radieckiego.Niemcy posuwali się w głąb Rosji podczs operacji „Barbarossa” rozpoczętej w 22czerwca 1941.Obronę miasta powierzył gen Czujkowowi[czyl Czujkow] który był specem od…

Aneksje terytorialne

Aneksje terytorialne 1.Po dojściu do władzy Hitler systematycznie łamał postanowienia traktatu wrsals:-przywrócono powszechna służbę wojskowa-rozpoczęto budowę lotnictwa i marynarki2.Polityka zagraniczna Hitlera zmierzala do odzyskania przez Niemcy pozycji mocarstwa.ANEKSJE TERYTORIALNE NIEMIEC…