Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Historia Ogólna

  • Home
  • Daty od 966 – 1370, Polska Piastów, Przymus drożny, prawo składu

Daty od 966 – 1370, Polska Piastów, Przymus drożny, prawo składu

966-chrzestPolski972-bitwaPodCedynią997-śmierćWojciecha999-papiezSylwesterII utworzył arcybiskupstwo w Gnieźnie1002-OttonIII umiera1003-Boleslaw zajmuje Pragę1018-zawarcie sojuszy w BudziszynieMiędzy polską-niemcami1025-koronacja Boleslawa,śmierćI koronacja mieszka II1076-kor. Boleslawa Śmialego1079-Bol. Śmialy musi uciekać z kraju1119-Krzywousty zajmuje Pomorze1226-spro. Krzyżakow przez K. Maz.1241-Bitwa pod…

Migracja w powojennej POLSCE

„ Migracja w powojennej Polsce, jej skutki, przyczyny, kierunek. ” Ludzie odbywają różnego rodzaju migracje, czyli zmiany miejsca pobytu. Wyjazd ludności z danego terenu nazywamy emigracją, a wyjeżdżające osoby emigrantami.…

Historia Polski od panowanie Mieszka I do rozbicia dzielnicowego

Państwo Polskie powstało w X wieku w wyniku podboju przez Polan sąsiednich plemion należących do Słowian Zachodnich. Ród Piastów w ciągu 2-3 lat generacji zdołał zapewnić sobie dostatecznie silną władzę,…

Wspomnienia moich dziadków z II Wojny Światowej

Kiedy chciałem porozmawiać z moją babcią o czasach II wojny światowej, aby zdobyć jakieś informacje, usłyszałem, ze niewiele pamięta z tych czasów – bowiem była wtedy jeszcze małym dzieckiem. Jednak…

Życie ludzi po obu stronach żelaznej kurtyny

„ Życie ludzi po obu stronach żelaznej kurtyny” Winston Churchill w wygłoszonej 5 marca 1946 roku mowie w Fulton (USA) stwierdził, że Europa Środkowowschodnia znalazła się za „żelazną kurtyną” pod…

Systemy totalitarne – nazizm

1.Faszyzm Faszyzm to nazwa masowych ruchów politycznych. i ideologii o skrajnie nacjonalistycznym charakterze, zmierzających do zdobycia władzy i stworzenia totalitarnego państwa. Jako ruch i ideologia faszyzm ukształtował się we Włoszech;…

Blaski i cienie polskiej szlachty w XVII w.

Polska szlachta w XVIII w. nie miała równych sobie stanów w całej Europie. Było to związane z kilkoma czynnikami. Jednym z nich był czynnik polityczny – Polska była jedynym krajem…

Analiza tekstów źródłowych – społeczeństwo i gospodarka w średniowieczu.

FEUDALIZM ? ustrój polityczny , społeczny , gospodarczy , jaki wytworzył się w Europie Zachodniej na przełomie IX i X w. Jego skutkami były :– rozbicie terytorium państwowego , a…

REWOLUCJA FRANCUSKA (1789 – 1795).

1. Przyczyny Rewolucje francuską można podzielić na następujące okresy: okres od czerwca 1789 do września 1791 – okres tworzenia się monarchii konstytucyjnej (czas Konstytuanty) okres od września 1791 do sierpnia…

Armia Krajowa

Armia Krajowa (AK) – zakonspirowana siła zbrojna polskiego podziemia w czasach II wojny światowej, działająca pod okupacją niemiecką i radziecką na obszarze państwa polskiego w granicach sprzed 1 września 1939…

Wskaż okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych oraz scharakteryzuj ustrój powstałego państwa

Temat: Wskaż okoliczności powstania Stanów Zjednoczonych oraz scharakteryzuj ustrój powstałego państwa. W początku XVII w. rozpoczęła się regularna kolonizacja wschodniego wybrzeża Ameryki Północnej. Francuzi u ujścia rzeki Św. Wawrzyńca założyli…

Od Chrobrego do Krzywoustego.

BOLESŁAW I CHROBRY (992-1025) był jedynym synem Miezka I i Dobrawy.Bolesław nie odrazu odziedziczył państwo po śmierci ojca. Wcześniej walczył o nie zprzyrodnimi braćmi. Z walk wyszedł zwycięsko i macochę…

Likwidacja państwa nie musi oznaczać upadku narodu…

Likwidacja państwa nie musi oznaczać upadku narodu, ponieważ naród to nie samo państwo. Naród składa się z kultury, historii i języka. Jeśli ludzie będą o tym pamiętać to ich naród…

Jesteś zwolennikiem czy przeciwnikiem Józefa Piłsudskiego? – rozprawka.

Józef Klemens Piłsudski urodził się 5 grudnia 1867r. w Zułowie, a zmarł 12 maja 1935r. Bez wątpienia jest jedną z najważniejszych postaci historii Polski XXw. Mąż stanu, wybitny strateg wojskowy,…

Fascynująca kultura Grecji i Rzymu

By udowodnić tę tezę rozpocznę przedstawieniem, kultury Rzymu i Grecji. Otóż pierwsza z nich powstała ok. 2000 r. przed Chrystusem na Krecie. W wiekach XIII – IX przeżyła ona załamanie.…

Polemika "Udział Polaków w wojnach napoleońskich".

Podboje Francji pod koniec XVIII wieku stwarzały wiele sytuacji konfliktowych z innymi państwami. Wynikiem czego był proces tworzenia się koalicji anty-francuskiej. Francja z biegiem czasu potrzebowała sojuszniczego narodu, by pokonać…

„Reportaż” ze zjazdu Gnieźnieńskiego – 1000 r.n.e. zjazd Gnieźnieński

Zbliżający się wielkimi krokami Siódmy Września, Roku Pańskiego 1000, przejść może do historii. W całym naszym kraju już najciemniejszy chłop pańszczyźniany wie, że cesarz niemiecki, Otton Rudy, przybędzie wkrótce na…

Wojna z Rosją 1831 i upadek powstania listopadowego.

W lutym 1831 do polski wkroczyła armia Rosyjska Dybicza, licząca 15.000 żołnierzy. Polska wystawiła tylko 54.000 żołnierzy. Liczebność Polaków była efektem Chłopickiego. Generałowie Rosyjscy pamiętali losy Napoleona i stracili zdolność…

Czy wolno złamać prawo, aby przeprowadzić reformę państwa?

Każde państwo i każdy ustrój polityczny mają swoje wady. Nie zawsze jednak możliwe jest wprowadzenie reform, które rozwiązałby problem i zmieniły złą sytuację w kraju. Wtedy najczęściej dochodzi do rewolucji…

Wojna secesyjna (I wojna totalna) pomiędzy Unią a Konfederacją

1861r. – wojna secesyjna (zwana I wojna totalna) pomiędzy Unia a Konfederacja:– wojskami Konfederacji dowodził Robert Lee, a wojskami północy Ulyses Grant-1863r. – klęską południa pod Gettysburgiem-1865r. – generał Lee…

Piastowski orzeł.

Symbol białego orła towarzyszy Polaków od setek lat, jednak historia tego znaku nadal pozostaje niewyjaśniona. Badacze próbują ustalić jego pochodzenie na podstawie legend oraz zachowanych do czasów współczesnych przekazów i…

Gajusz Juliusz Cezar

Ten wybitny rzymski wódz, mąż stanu i pisarz urodził się prawdopodobnie w roku 102 lub 100 a zmarł w roku 44. Juliusz Cezar był potomkiem arystokratycznego rodu juliańskiego – po…

Kim był Orion? (mitologia)

Orion — w mitologii greckiej piękny, dzielny myśliwy beocki o wielkiej sile, olbrzym o niezwykłej urodzie, syn Posejdona i Euriale (jedna z trzech sióstr Gorgon) lub Hyrieusa z Boecji, mąż…

Gotyk

Gotyk – słowo pochodzenia niemieckiego; styl w architekturze i sztukach plastycznych dojrzałego i późnego średniowiecza. Ukształtowany we Francji w XII wieku, związany z kulturą rycerską i mieszczańską, a w późniejszym…

Napisz do jakich współczesnych zjawisk można porównać romanizację.

Romanizacja to proces polegający na rozpowszechnianiu się kultury rzymskiej i języka łacińskiego na podbitych przez Rzymian terenach. Proces ten wywarł dominujący wpływ na kształt Cywilizacji Zachodu. W okresie cesarstwa proces…

Religia grecka

RELIGIA GRECKA 1) Cechy religii greckieja) antropomorfizm- nadawanie bogom postaci i cech ludzkichb) politeizm- wielobóstwo 2) Świat Bogów greckicha) wg Hezjoda (dzieło „Teogonia”)- VIII w.p.n.e MOJRY(uosobienie przeznaczenia) potomstwo Ziemi (Gaja)…

Wojna Trzydziestoletnia. Czy Wojna Trzydziestoletnia była wojną religijną?

Wojna Trzydziestoletnia była to wojna między cesarzem z rodu Habsburgów i katolickimi książętami Rzeszy (Liga Katolicka), których popierały Hiszpania, pd. Niderlandy i pod koniec wojny Dania, a obozem protestanckim (…

Jakie były przyczyny upadku Rzeczpospolitej.

W zasadzie przyczyn upadku Rzeczpospolitej można zacząć upatrywać już w XI czy XII wieku. Otóż mniej więcej wtedy zaczęły się bardzo niekorzystne działania i wydarzenia, które w konsekwencji doprowadziły do…

W czasach pobożności i przepychu,

Koniec XVI w. i XVII stulecie w dziejach Europy to czasy pełne wojen, śmierci, pożarów oraz grozy. W konflikty polityczne i religijne zaangażowane były niemal wszystkie państwa europejskie. Nieustające wojny…

Znaczenie epoki napoleońskiej

ZNACZENIE EPOKI NAPOLEOŃSKIEJ W KSZTAŁTOWANIU NOWOCZESNEJ EUROPY<BR><BR> W Paryżu, w katedrze Notre Dame, papież Pius VII koronuje, 2 grudnia 1804 r., cesarską koroną Napoleona Bonaparte. Wydarzenie to zamyka burzliwy okres…