Wkuwam

Homer biografia.

Homer, tradycyjnie uważany za niewidomego. Był największym greckim poetą. Żył podobno w VIII wieku przed naszą erą. Jego dzieła przekazywane ustnie przez wędrownych recytatorów, zostało spisane w VI wieku przed naszą erą i trafiło do rąk greckich uczniów, którzy uczyli się go na pamięć.Homer napisał m.in. Iliadę i Odyseję są to wielki wierszowate dzieła zwane epopejami. Iliada swój tytuł zawdzięcza starej nazwie Troi-Ilion. Drugie dzieło to Odyseja, z której dowiadujemy się o powrocie z wojny trojańskiej greckiego bohatera- Odyseusza -króla Itaki. Żaden grecki poeta nie przewyższył sławą Homera. W Olimpii i Delfach wzniesiono mu pomniki. Według niektórych legendarnych greckich informacji, Homer pierwotnie nazywał się Melesigenes i był synem boga rzeki Meles, płynącej koło Smyryny, i nimfy Kreteis. Świadczy to o randze Homera w świecie greckim, gdyż zawsze wybitnym ludziom przypisywano tam boskie lub półboskie pochodzenie. Prawdopodobnie urodził się w Smyrnie lub na wyspie Chios w Jonii – krainie Azji Mniejszej.ęłęóPonieważ nie mamy żadnych wiarygodnych danych o życiu Homera, niektórzy badacze, ęłęówysuwali hipotezę, że Homer nigdy nie istniał. ęłęóPo około stu pięćdziesięciu latach dyskusji i sporów zwyciężyła teoria ęłęó, która twierdzi, że Homer istniał i był autorem obu poematów, a jego zasługą jest stworzenie wybitnych dzieł w oparciu o wielowiekową tradycję pieśni heroicznych istniejącą w starożytnej Grecji. ęłęóŚmierć Homera owiana jest legendą; wyrocznia delficka przestrzegała go przed zagadkami chłopców. Pewnego dnia, przechadzając się po plaży, zapytał rybaków Jak się wam udała wyprawa?, najmłodszy z nich odpowiedział mu na to: Wszystko cośmy schwytali zostawiliśmy w morzu; wszystko czegośmy nie schwytali, przywozimy do domu. Homer przypomniał sobie właśnie wtedy słowa owej wyroczni, i nie mogąc zrozumieć ich słów, pojął, iż nadszedł kres jego życia, i umarł, według opowieści na trzeci dzień. Rybacy zaś mówili o pchłach. Schwytane na ubraniu wrzucali do morza, te zaś których nie złapali, przywieźli ze sobą do domu.