Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Interpunkcja w zdaniu – Gdzie postawić przecinek?
znaki interpunkcyjne = znaki przestankowe
1. Spójniki współrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ,:
-przeciwstawne:
a, ale, lecz, jednak, zaś, jednakże, natomiast, przecież, mimo to, wszelako, wszakże, aczkolwieki
-wynikowe:
więc, zatem, toteż, dlatego, czyli, to znaczy,mianowicie, przeto
2. Spójniki współrzędne, przed którymi nie stawiamy ,:
-łączne:
i, oraz, tudzież, ani, ni
-rozłączne:
albo, lub, bądź, czy
3. Spójniki podrzędne, przed którymi zawsze stawiamy ,:
że, iż, żeby, aby, by,gdy, podczas gdy, gdyż, dopóki, dlatego że, ponieważ,bo, bowiem, albowiem, jeśli, jeżeli, jeśliby, jeżeliby, gdyby, ażeby, choć, chociaż, choćby, chociażby, mimo że,skoro, aż
4. Zaimki, przed którymi zawsze stawiamy ,:
jak, gdzie, kiedy, ile, który
Przecinki należy stawiać w tych sytuacjach:
-kiedy wymieniamy składniki zdania pełniące tę samą funkcję,
-kiedy mamy do czynienia z powtórzeniami,
-kiedy zwracamy się do kogoś,
-kiedy mamy do czynienia ze zdaniem złożonym,
-kiedy w zdaniu występuje dopowiedzenie lub wtrącenie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *