Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Itaka – Kawafis Konstandinos – Analiza wiersza

Innym dobrym przykładem nawiązań jednocześnie do mitu jak i do Homera jest wiersz Konstadinosa Kawafisa pt. Itaka. W wierszu tym imię Odysa uzyskuje szerszy kontekst, staje się znakiem każdego człowieka. Itaka to ojczyzna, dom rodzinny Odysa, która stała się celem jego wędrówki. Każdy z nas dąży do jakiegoś celu – możemy mieć wiele „Itak”. Odyseja posłużyła Kawafisowi do stworzenia uogólnienia dotyczącego losu człowieka. Analizując utwór dochodzimy do wniosku, by podejmować wyzwania, nie bać się ich, nie prowokować, nie omijać. Ryzykować, jeśli sytuacja wymaga gry. Nie wycofywać się! Gdyby Odys poddawał się przy każdej napotkanej trudności nigdy nie dotarłby do Itaki, gdyż większość obaw tkwi właśnie w człowieku. Dlatego nasze życie powinno być długie, by przeżyć wiele doświadczeń, mieć wiele wspomnień. Jednak wciąż mamy pamiętać o naszym CELU. Bez niego nawet najdłuższe wędrowanie traci swój sens.
Jak widać, artyści, pisarze i filozofowie wszystkich późniejszych epok czerpali z mitologii: odwoływali się do jej mądrości, kontynuowali motywy, przywoływali bohaterów, zdarzenia i problemy, gdyż wiele tematów okazało się uniwersalnymi; nie przeminęły wraz z epoką. Mity są bowiem źródłem tematów literatury i sztuki, inspiracją artystyczną dla wciąż nowych interpretacji dawnych obrazów oraz źródłem prawd filozoficznych.
Na koniec przytoczę cytat Rutha Benedicta, który streszcza i podsumowuje moją pracę: „Starożytna Grecja spłodziła Rzym, Rzym spłodził chrześcijańską Europę, Europa dała początek Odrodzeniu, Odrodzenie – Oświeceniu, Oświecenie – demokracji politycznej i rewolucji przemysłowej. [] To historia sukcesu moralnego, sztafeta, w której każdy biegacz przekazuje następnemu pochodnię wolności.” A czy istniałaby starożytna Grecja bez swoich wierzeń?
Myślę, że przytoczone przeze mnie argumenty są wystarczające, by udowodnić, iż mity odegrały ogromną rolę kulturotwórczą w dziejach ludzkości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *