Wkuwam

Jak napisać dobrą rozprawkę?

Czym w ogóle jest rozprawka?

Rozprawka to długa forma wypowiedzi polegająca na odniesieniu się do swojego zdania
na temat tezy, która jest w temacie lub którą trzeba samemu postawić.

Pamiętaj, że rozprawka jest oceniana za:

I. TREŚĆ
II. SEGMENTACJE TEKSTU
III. STYL
IV. JĘZYK
V. ORTOGRAFIE
VI. INTERPUNKCJE

Jak powinna być zbudowana rozprawka?

Rozprawka składa się ze:

1. Wstępu (tezy)
2. Rozwinięcia (argumentów)
3. Zakończenia (potwierdzenia tezy )

*TEZA – zdanie twierdzące, co do którego należy podać argumenty.*

Jak to wygląda w praktyce:

1. Wstęp

W tej części rozprawki stawiamy tezę, lub (jeżeli temat pracy ma formę pytania) mamy wybór
pomiędzy tezą na TAK i na NIE. Rozwijamy zdaniami.

2. Rozwinięcie

W tej części podajemy argumenty i rozwijamy je.

3. Zakończenie

Podsumowujemy nasze rozważania; wyciągamy wniosek.

Tematy rozprawek mogą mieć dwie formy:

a) pytania, np:

Temat: Czy warto czytać książki?

TEZA 1: Warto czytać książki.
Argumenty:
– zdobywamy wiedzę
– książki rozwijają wyobraźnie
itp…

TEZA 2: Nie warto czytać książek.
Argumenty:
– z czasem pogarsza się nasz wzrok
– czytanie zabiera czas
itp…

b) tematu zawierającego tezę np:

Temat: Dlaczego miasta są zanieczyszczone?
(Powyższy temat zawiera tezę)
Argumenty:
– auta produkują dużą ilość CO2
– z fabryk wydostają się duże ilości
szkodliwych gazów
itp.

Pamiętajmy też, aby używać słownictwa w rozprawkach:

1) Do wprowadzania argumentów, np:

– po pierwsze
– po drugie
– jako pierwszy argument przedstawię…
– moim pierwszym argumentem, który przytoczę będzie…
– przejdę do omówienia kolejnego argumentu…
– z kolei przyjrzyjmy się…
itp…

2) Wskazujące na podsumowanie rozważań, np:
– reasumując…
– podsumowując…
– z moich rozważań wynika…
– sumując…
itp…

3) Służące do wprowadzania cytatów, np:
– aby poprzeć swoje zdanie, zacytuję słowa ,,
– moje zdanie dobitnie potwierdzą słowa ,,
itp…

Kilka rad:

1) Twoja rozprawka nie musi być bardzo duża – powinna być logiczna!
2) Jeżeli będziesz miał czas, najpierw spróbuj napisać rozprawkę
na brudnopisie, co pozwoli ci wychwycić błędy i poprawić
pracę.
3) Unikaj powtarzających się wyrazów ( jak w każdej pracy), np. używając synonimów.