Wkuwam

Jak napisac opowiadanie kiczowate – zasady.

ZASADA GENERALNA: musisz konsekwentnie grzeszyć przeciw dobremu smakowi literackiemu oraz wszystkim zasadom (poza gramatycznymi i ortograficznymi), które wpajają Ci poloniści.

OKAZJA DO GRZECHU NR 1 – MIŁOŚĆ I ŚMIERĆ : Zmuś się do nadmiaru i wyolbrzymiania. Zachwycaj czytelnika wielkimi przeżyciami, namiętnościami, operowymi gestami bohaterów swojej opowieści. Szczególnie nadają się do tego wyznania miłości, prośby o rękę i opisy śmierci.

OKAZJA DO GRZECHU NR 2 – OPISY PRZYRODY : stany histerycznych uniesień i ekstazy muszą znajdować odbicie w otoczeniu. Każdy szanujący się grafoman marzy o harmonijnym świecie, w którym przyroda współgra z nastrojami bohaterów.

OKAZJA DO GRZECHU NR 3 – UPOETYZOWANY BANAŁ : staraj się aby czytelnik otrzymał zdania łatwe do konsumpcji, pozbawione nerwu i niespodzianki. Opisuj proste historie, wystarczy że autor i jego styl są odpowiednio natchnieni i uwzniośleni.

OKAZJA DO GRZECHU NR 4 – NIEUDOLNOŚĆ : Wykorzystaj własne braki. Będziesz w kłopocie , jeśli ich nie posiadasz, bo literatura grafomańska musi być stylistycznie spartaczona.

OSTANIA OKAZJA DO GRZECHU – PONURACTWO : Proza grafomańska nie znosi dowcipu, dystansu, ironii, parodii. Do tego potrzeba poczucia humoru, inteligencji, talentu i złośliwości, a tych cech grafoman powinien być gruntownie pozbawiony !