Wkuwam

Jak napisać rozprawkę.

Rozprawka-jest to uproszczona forma rozprawy naukowej. Jest jedną z podstawowych form wypowiedzi.

Cele:
· refleksja nad jakimś problemem
· uporanie się z jakimś zadaniem
· oddaje przebieg rozumowania
· odsłania proces myślenia piszącego

Drogi rozumowania :

1. Przedstawiamy gotową odpowiedź, następnie przytłaczamy na jej rzecz argumenty, które uzasadniają naszą odpowiedź w sposób przekonujący.

2. Jeśli nie jesteśmy pewni rozwiązania problemu, na początku przedstawiamy nasze wątpliwości, następnie odwołujemy się do argumentów za i przeciw, które pozwolą lepiej uświadomić problem i przybliżą możliwość rozwiązania.

PLAN
1. TEZA 1. HIPOTEZA
2. ARGUMENTY 2. ARGUMENTY
3. POTWIERDZENIE TEZY 3. TEZA

Teza- zdanie, którego słuszności jesteśmy pewni
Hipoteza- zdanie wyrażające przypuszczenie, które wymaga lepszego, pełniejszego rozeznania
Argumenty- dowody, za pomocą których staramy się dowieść słuszności rozumowania
Temat- zawarty jest w nim jakiś problem, pewna trudność, niejasność. Formułowane bywają na kilka sposobów.
1. Mogą mieć formę pytania: Czy Roland jest bohaterem ?
2. Mogą mieć formę zdania orzekającego: Rozważ problem bohaterstwa Rolanda.
3. Może narzucać tezę, którą musimy uzasadnić: Przedstaw argumenty do uzasadnienia, że Roland był bohaterem.

Argumenty:
· może nim być odpowiednio dobrany cytat, przysłowie, bądź krótkie streszczenie fragmenty utworu
· może być przytoczony sąd jakiegoś autorytetu ( znawcy, innego pisarza, wybitnej osobistości, z których opinią ludzie się liczą)

Kompozycja- rozprawka składa się z 3 części: wstępu, rozwinięcia i zakończenia
Ad.1 powinien stanowić przynajmniej 1 akapit. Wstęp jest swoistą wizytówką naszej pracy.
Ad.2 najważniejsza część pracy. Każdemu z argumentów poświęcamy przynajmniej 1 akapit. Ważna jest kolejność przedstawiania argumentów (od najmniej istotnego do najważniejszego)
Ad.3 to podsumowanie rozważań, tu stwierdzamy, że przyjęta na wstępie teza okazała się słuszna, zaś w przypadku hipotezy, że przypuszczenia nasze okazały się słuszne.

Słownictwo wyrażające opinię piszącego:
· uważam, że
· w mojej opinii
· z całą pewnością jestem przekonany, że
· nie mam wątpliwości, że
· śmiało można wyciągną wniosek
· niezawodnie, niechybnie
· bez wątpienia
· nie mam pewności, czy
· moją wątpliwość budzi
· nie znam w tej chwili odpowiedzi
· nie zadawałem sobie wcześniej tego pytania
· przypuszczalnie
· wydaje mi się, że

Słownictwo sygnalizujące porządek argumentowania:
· po pierwsze
· z jednej strony
· chciałbym na początku przedstawić
· z kolei przejdę do
· teraz przejdę do omówienia
· jako ostatni przytoczę argument
· sumując, reasumując
· to pozwala wyciągnąć wniosek

Słownictwo służące do wprowadzania cytatów:
· moje zdanie najlepiej potwierdzą słowa: „ … ”
· powołam się na słowa …………. „ … ”
· oto, co na ten temat mówi ………. „ … ”
· aby poprzeć zdanie, zacytuję słowa „ … ”
· najlepiej ilustrują to słowa „ … ”