Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Jak pisać życiorys.

ŻYCIORYS – TO JEDNA Z PIERWSZYCH INFORMACJI O TOBIE, KTÓRA POSłUŻY DO WSTĘPNEJ OCENY TWOJEJ OSOBY I ZAKWALIFIKOWANIA DO SPOTKANIA Z PRACODAWCĄ

JEŚLI – ZADBASZ O POPRAWNE NAPISANIE ŻYCIORYSU – PRZEDSTAWISZ SIEBIE I SWOJE ZALETY JAK NAJKORZYSTNIEJ, PRZEKONASZ PRACODAWCĘ, ŻE MOŻESZ BYĆ PRZYDATNY W ZAKłADZIE

TO – SKŁONISZ PRACODAWCĘ DO ODBYCIA ROZMOWY Z TOBĄ.

ŻYCIORYS POWINIEN ZAWIERAĆ:

DANE OGÓLNE – imię i nazwisko, adres, numer telefonu
– datę i miejsce urodzenia
– stan cywilny i rodzinny

INFORMACJE O KWALIFIKACJACH ZAWODOWYCH – rodzaj ukończonej szkoły, kursy, posiadane dyplomy i uprawnienia

INFORMACJE O DODATKOWYCH KWALIFIKACJACH – np: znajomość języków obcych, umiejętność maszynopisania, obsługi komputera

HISTORIĘ ZATRUDNIENIA
– okres zatrudnienia, nazwa firmy
– wykonywane zawody, zajmowane stanowiska, charakterystyka zakresu obowiązków, istotne prace wykonywane
– powód zwolnienia

REJESTR WŁASNYCH OSIĄGNIĘĆ – nagrody, wnioski racjonalizatorskie itp.

INFORMACJE DODATKOWE – np: wykonywanie pracy pozaetatowej, działalność społeczna, zainteresowania, samokształcenie

PISZĄC ŻYCIORYS UNIKAJ !ogólnikowego przedstawiania przebiegu twojej kariery zawodowej nieprawdziwości danych samochwalstwa opisywania problemów rodzinnych i osobistych błędów gramatycznych i stylistycznych niechlujstwa

BĄDŹ KONKRETNY, ZWIĘZŁY, CZYTELNY

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *