Wkuwam

Jak żyć aby być szczęśliwym? – Kochanowski

Każdy człowiek zastanawia się jak żyć aby być szczęśliwym. Na to pytanie odpowiedział wybitny polski pisarz epoko oświecenia ? Jan Kochanowski. W swoich działach często podejmował się tematu szczęścia.

W Pieśni II Serce roście poeta opisuje wiosnę, kiedy to przyroda budzi się do życie, kwitnie, pięknieje i odradza się. Jest to nawiązanie do renesansu w którym ludzie zaczęli się rozwijać, poprzez naukę i badanie zjawisk, co nie działo się w mrocznych czasach średniowiecza, które było zimą w wiekach ludzkości. Po czym nastąpiła wiosna, czyli odrodzenie, także umysłów ludzkich.

W dalszej części tego poematu Jan Kochanowski przekonuje że cieszyć się pięknem może tylko człowiek o czystym sumieniu. Przekonuje ludzi, że wszystkie niegodne uczynki, będą ich w przyszłości prześladować, dlatego człowiek powinien żyć w zgodzie z własnym sumieniem, aby żyć w szczęściu i w zgodzie z samym sobą.

Hymn Czego chcesz od nas, Panie? ukazuje postawę, dzięki której człowiek może czuć się bezpieczny i szczęśliwy. Powinien być wdzięczny, pełen pokory, miłości, zaufania, oddania i przywiązany do Boga. Autor przedstawia Stwórcę jako kreatora który stworzył świat piękny i idealny, i którego przychylność jest niezbędna do szczęścia.

W Pieśni XIX Kochanowski ukazuje życie szczęśliwe jako życie w dobrej sławie. Człowiek powinien wykorzystywać swoje talenty i umiejętności do czynienia dobra, pomocy innym, tym samym zdobywając sławę i uznanie u ludzi. Autor odradza skupienie się na wartościach materialnych, bo nie dają prawdziwego szczęścia i przemijają, a sława może dać człowiekowi nieśmiertelność w pamięci innych.

Jan Kochanowski był prawdziwym człowiekiem renesansu a jego utwory, szczególnie pieśni i fraszki, mają charakter ponadczasowy i niosą przesłanie o postawach i stylu życia, które mogą zapewnić szczęście.