Wkuwam

Język dzisiejszej młodzieży – przekleństwa?

JĘZYK DZISIEJSZEJ MŁODZIEŻY – PRZEKLEŃSTWA?

Na co dzień każdy z nas styka się z używaniem przekleństw. Stało się to w naszym środowisku zjawiskiem wręcz normalnym i zazwyczaj nie budzącym wobec nastolatków żadnego zdziwienia. Młodzi ludzie używają wulgaryzmów z kilku powodów. Czasem by wyładować swoje emocje i nadać im właściwą ich zdaniem „wyrazistość”, by świadomie kogoś obrazić lub go lekceważyć a najczęściej żeby zaimponować rówieśnikom. Młodzież przestała bać się wyrażania swoich opinii a także używania w nich niecenzuralnych wyrażeń. Nastolatkowie zazwyczaj twierdzą, że to dorośli dają im zły przykład używając przekleństw chcąc wyrazić swoje uczucia. Myślą, że dzięki temu wypełnią w jakimś stopniu swoje ubóstwo językowe. Młodzież chcąc uchodzić za dorosłego stara się zachowywać tak jak on.
Wiele młodych ludzi jako miejsce gdzie pierwszy raz usłyszeli przekleństwa wskazują dom. Tam właśnie się wychowują i stamtąd wiele wynoszą. Słysząc tam wulgaryzmy są z nimi oswojeni od dziecka. Następnie zaczyna ich interesować telewizja, sport, moda, czasopisma czy Internet – gdzie jest chyba najwięcej przekleństw. Wszystko to pełne jest wywiadów czy audycji gdzie słownictwo bardzo daleko odbiega od obowiązujących norm. Gwiazdy filmu, muzyki z pełną premedytacją używają języka pełnego przekleństw, w myśl tego, że najlepiej sprzedaje się to co najbardziej szokuje. Pełne przemocy fizycznej i psychicznej filmy nadawane w czasie tzw. największej oglądalności i oglądane przez młode pokolenie bez żadnych ograniczeń stanowią często wzór do naśladowania w zakresie postaw i w zakresie języka.
Będąc przyzwyczajonym do niecenzuralnych wyrażeń w domu, mediach i w swoim środowisku ostatnim miejscem gdzie możemy spotkać się z kulturalną i poprawną polszczyzną jest szkoła. Jak wiadomo jednak młodzież jest w etapie dojrzewania a bunt jest w tym czasie rzeczą jak najbardziej normalną. Nastolatkowie chcąc go pokazać swoje „ja” wyrażają niechęć do nauki, lekceważący stosunek, arogancję, opór czy też czasem nawet groźby wobec nauczycieli i pracowników placówki, używając przy tym niecenzuralnego słownictwa. Dewastują sprzęt szkolny i niszczą mienie placówki. Nie jest to miłe zjawisko, w ten sposób nie wyrażają szacunku wobec nich. Są jednak uczniowie którzy nie zachowują się tak i nie popierają zachowania „buntowników”. Przyczyną tego jest tworzenie się grup. Każdy dobiera się z tym, z kim się dogaduje i z kim ma z nim podobne poglądy.
Młodzież stanowi jednak pewną społeczność, która występuje w całym kraju jednak znacznie się różni. Jest najświeższą i najbardziej kreatywną grupą ludzi, z dużym zapasem sił i jeszcze nie do końca skażoną standardowym myśleniem i postępowaniem. Język młodzieży jest specyficzny i nieustannie się zmienia. Wyróżnia on młodych ludzi, jak robi to też styl ubierania, zachowanie, prezentowanie własnych poglądów, przekonań, wartości i dążeń. Podkreśla ich indywidualność ,a w grupach wzmacnia wspólne więzi. I choć czasem jest niezrozumiały, wulgarny i niechlujny, jest ich wizytówką. Bo zastanówmy się czym byłby świat bez ludzi młodych? A co za tym idzie – bez jego języka? Jednak wszystko jest do zniesienia robione z umiarem. Więc jako młode pokolenie zastanówmy się nad swoim postępowaniem…

PROSZĘ O KOMENTARZE!!! 🙂