Wkuwam

Każdy, kto czuje się Polakiem powinien znać „Pana Tadeusza”.

Wiele narodów posiada książki lub opowieści związnate tylko z ich obyczajami i kulturą. Polacy też mają taki utwór, jest to „Pan Tadeusz”.
„Pan Tadeusz” jest epopeją narodową i każdy kto czuje się Polakiem powinien go znać.
Zacznę od historycznej wartości „Pana Tadeusza”. Pokazuje ważny okres w dziejach naszego narodu, jakim jest walka o niepodleglość. Przedstawia pełen obraz polskiego społeczeństwa w czasie wypraw napoleońskich. Widzimy, jak mieszkańcy Soplicowa muszą odpierać ataki Moskali i przygotowują się do powstania. Można tutaj dostrzec duże poświęcenie dla kraju, czyli patriotyzm. Posłużę się cytatem: ” I też same portrety na ścianach wisiały. Tu Kościuszko […] Siedzi Rejtan[…], Fedon i żywot Katona. Dalej Jasiński, obok Korsak[…]”.
Kolejnym argumentem popierającym tezę jest ukazanie polskich obyczajów. Przeważającą cechą szlachty jest patriotyzm i tradycjonalizm. Taka postawa nie jest obca żadnemu Bohaterowi występujacemu w „Panu Tadeuszu”. Wyjątkiem jest tylko Telimena, która lekceważy narodowe obyczeje i zapatrzona jesy w cudze wzory. Tradycjonalizm Polaków jest w utworze często podkreślany przez Mickiewicza. Objawia się przywiązaniem szlachty do swych herbów, strojow narodowych i tradycji rodzinnych. Pozytywnym, kultowanym przez szlachtę przyzwyczajeniem jest staropolska gościnność.
Przejdę do kolejnego dowodu, jakim jest spełnienie marzenia Mickiewicza. W epilogu napisał: „O gdybym kiedy dożył tej pociechy, Żeby te księgi zbłądziły pod strzechy […]. Jego pragnienie spełniło się i Polacy bez względu na pochodzenie, stan majątkowy czytali epopeję. Nikt ich do tego nie zmuszał. Więc myślę, że dalej powinniśmy poznawać ten utwór, póki nasz naród będzie istniał.
Z całą pewnością „Pan tadeusz” uczy postawy patriotycznej. Gdy go przeczytamy, staniemy się bardziej wartościowi i umoralnieni. Nauczymy się, jak należy postępować> Takim przykładem jest Jacek Soplica, który z prowadzącego zabawowy tryb życia, zmienił się w działającego dla dobra kraju księdza. Ta lektura uczy postaw moralnych.
U końca moich rozważań chcę stwierdzić, że „Pan Tadeusz” jest książką, którą bez wątpienia każdy powinien przecztać. Gy go wydano w Paryżu, nie został przyjęty zbyt entuzjastycznie przez polskich emigrantów. Jednak później został nazwany epopeją narodową i do obecnej chwili uważany jest za jedno z największych dzieł pisarzy polskich.