Wkuwam

Król Olch Johann Wolfgang Goethe – krótkie streszczenie.

Bohaterowie ballady to ojciec i syn. Są to postacie realistyczne, natomiast tytułowy bohater jest postacią fikcyjną. W utworze pojawia się dialog ojca z synem. Dziecko ma gorączkę, majaczy i streszcza ojcu swoje widzenia. Syn jest przykładem romanyka, który dostrzega Króla Olch i słyszy jego wołanie, natomiast Ojciec to trzeźwo myślący realista, bojący się wizji swojego syna. Atmosfera nadaje balladzie nastrój grozy i strachu. Dziecko na łożu śmierci dostrzega coś, czego ojciec nie może dostzrec jako realista kierujący się jedynie umysłem. Tłem dla utworu jest noc i las, przez który podróżują ojciec z synem. CECHY ROMANTYCZNE: istnienie dwóch światów, mistycyzm, ludzkie uczucia ukazane na tle przyrody, operowanie nastrojem.