Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna. Edukacyjna – szkolna baza wiedzy

Największa baza wypracowań, konspektów, streszczeń i pomocy szkolnych w Polsce. Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Marketing

  • Home
  • METODY OCENY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU

METODY OCENY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU

<h1>METODY OCENY POZYCJI KONKURENCYJNEJ PRZEDSIĘBIORSTWA NA RYNKU</h1> <p></p> <p> Pojęcie konkurencyjności używane jest do oceny efektów działalności różnych systemów gospodarczych, głównie przedsiębiorstw, produktów, sektorów, regionów oraz gospodarki narodowej. Pojęcie konkurencyjności…

Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku

<h1>Podejmowanie decyzji przez konsumenta na rynku</h1> <p></p> <p> 1. Przedmioty gospodarcze i podział dóbr gospodarczych<br /><br />Potrzeby zaspokajamy pewnymi środkami. Wszystkie te środki, którym faktycznie, czy tylko według subiektywnego uznania…

Wpływ reklamy na konsumenta

<h1>Wpływ reklamy na konsumenta</h1> <p></p> <p> Na samym początku powinniśmy zadać sobie pytanie co to jest reklama. Po co została wymyślona? Dlaczego jest taka ważna i ma tak dużą siłę…

Analiza makrootoczenia na przykładzie soku kubuś

<h1>Analiza makrootoczenia na przykładzie soku kubuś</h1> <p></p> <p> demograficzne <br />• bardzo mały przyrost ludności kraju,<br />• narastająca tendencja starzenia się społeczeństwa,<br />• mała liczba urodzeń w kraju,<br />społeczno –…

Rola reklamyw przyczyniniu sie do rozwoju firmy a co za tym idzie i do zysków firmy

<h1>Rola reklamyw przyczyniniu sie do rozwoju firmy a co za tym idzie i do zysków firmy</h1> <p></p> <p> Reklama towarzyszy nam od zarania cywilizacji. Już w starożytności Fenicjanie, Rzymianie, Grecy…

Opis strony internetowej hotelu

<h1>Opis strony internetowej hotelu</h1> <p></p> <p> Przeglądając strony internetowe poszczególnych hoteli, zwróciłam szczególną uwagę na to, że hotele na swoich stronach umieszczają wiele zbędnych informacji, natomiast brakuje podstawowych wiadomości jak…

Dobór próby badawczej do badania marktingowego

<h1>Dobór próby badawczej do badania marktingowego</h1> <p></p> <p> Celem uzyskania informacji niezbędnych do weryfikacji hipotez można objąć badaniami wszystkie obiekty wchodzące w skład rozważanej zbiorowości albo tylko obiekty wybrane.<br />…

Leasing finansowy

<h1>Leasing finansowy</h1> <p></p> <p> Leasing finansowy to umowa leasingowa, na mocy której następuje przeniesienie zasadniczo całego ryzyka i korzyści wynikających z posiadania składnika aktywów. Tytuł prawny do składnika aktywów może,…

Analiza swot dla NZOZ "MEDYK"

<h1>Analiza swot dla NZOZ „MEDYK”</h1> <p></p> <p> Nazwa SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strengths (mocne strony), weaknesses(słabe strony), opportunities(szanse w otoczeniu), threats(zagrożenia w otoczeniu). <br /><br />Każdy proces…

Jaki model komunikacji najbardziej cię zainteresował i dlaczego?

<h1>Jaki model komunikacji najbardziej cię zainteresował i dlaczego?</h1> <p></p> <p> Model komunikacyjny jest to pewien wzorzec wyjaśniający technikę przenoszenia informacji, ma na celu ukazanie stanu pożądanego, w kierunku którego ma…

Analiza rynku – wykłady

Analiza rynku – wykłady

Ankieta – zasotosowanie Internetu

Ankieta – zasotosowanie Internetu

Przykład ankiety

Przykład ankiety

Badania rynku

Badania rynku

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy

Singielizm – jak singielizm wpływa na zmiany w gospodarce rynkowej?

Singielizm – jak singielizm wpływa na zmiany w gospodarce rynkowej?

Leasing operacyjny

Leasing operacyjny

Proces podejmowania decyzji o zakupie na przykladzie aparatu cyfrowego

Proces podejmowania decyzji o zakupie na przykladzie aparatu cyfrowego

Rozwój narciarstwa w gminie Masłów

Rozwój narciarstwa w gminie Masłów

Sposoby motywowania i kontroli ogniw kanałów dystrybucji przez producentów

Sposoby motywowania i kontroli ogniw kanałów dystrybucji przez producentów

Ankieta i raport dotyczący telefonii komórkowych.

Ankieta i raport dotyczący telefonii komórkowych.

Rotacja pracowników

Rotacja pracowników

Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Warunki stosowania wysokich i niskich cen

Mystery Shopping

Mystery Shopping

Jak zawrzeć umowę na leasing

Jak zawrzeć umowę na leasing

Studium Przypadku Pensjonat w Zakopanem

Studium Przypadku Pensjonat w Zakopanem

Leasing.

Leasing.

Gospodarka rachunkowości

Gospodarka rachunkowości

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Z linijką na pracownika, czyli o badaniach efektywności szkoleń

Symbole w reklamie

Symbole w reklamie