Wyświetlanie 133 rezultat(ów)
Matematyka

Z 2 kg 7,5-procentowego roztworu soli odparowano 0,5 kg wody. Jakie jest stężenie procentowe roztwou po odparowaniu wody?   proszę o rozwiązanie zadania UKŁADEM RÓWNAŃ na dzisiaj!!!   help!

Nie wiem czy da się ułożyć układ równań skoro mamy tylko jedną nie wiadomą. Chyba, że ktoś wpadnie na pomysł jak to zrobić:) Napiszę Ci rozwiązanie poprzez ułożenie proporcji może Ci się przyda.   Obliczamy masę soli: 2kg*7,5%=2kg*0,075=0,15kg   Obliczamy masę roztworu po odparowaniu wody: 2kg-0,5kg=1,5kg   Proporcja: [latex]frac{1,5}{0,15}kg=frac{100}{x}%[/latex]   1,5x=0,15*100 1,5x=15/:1,5 x=10%   Odp. …

Matematyka

wymiary prostokąta o obwodzie 20 cm i polu 24 cm kwadratowe wynoszą: A.2 cm ,12 cm B.5 cm ,4 cm C.6 cm ,4 cm D.10 cm,2 cm +OBLICZENIA  

C. Obwód: 6cm+6cm+4cm+4cm=20cm Pole: 6cm*4cm=24cm (kwadratowe)   … tomeczek1326 jest to odpowiedz „C” poniewaz do wyrazenia 2a + 2b = 20 i do ab = 24 trzeba podstawic liczby:   2 razy 6 + 2 razy 4 = 20                               6 razy 4 = 24    

Matematyka

Ile jest wszystkich liczb 3 cyfrowych parzystych w ktorych zapisie zadna sie nie powtarza.

Najpierw ustalamy przedział liczb trzycyfrowych, więc od 100-999. Do tego muszą być parzyste. 102, 104, 106, 108, 120, 124, 126, 128, 130, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 146 itd. itd. Liczysz tak od 102 do 198 – podliczasz je i w każdym rzędzie wychodzi ci to samo, mamy 9 rzędów. Jeśli się nie mylę, …

Matematyka

1.Opisz okrąg na trójkącie: a)równobocznym b)równoramiennym

Tego tu nie da się rozwiązać.! Potrzebny do tego jest cyrkiel 😉

Matematyka

Przecietny słoń afrykański waży 5700zł.Jego mózg waży 5kg.Jaki procent masy słońa stanowi masa jego mózgu.

5700zł.?? a nie kg.? 5kg*100%/5700kg= 0,1% -> to jest w przyblizeniu patka1236 Zakładam, że słoń waży 5700 kg, a nie 5700 zł?   (5kg:5700kg)*100%=0,0877%  

Matematyka

Sprawdź czy stwierdzenie jest prawdziwe :   13/15 przynależny do zbioru ( 2/3 , 9/10 )  

2/3=10/15 9/10=13,5/15   2/3

Matematyka

1.Kadrat ma bok 2cm.Oblicz: a)pole i obwód koła pisanego w ten kwadrat b)pole i obwód koła opisanego na tym kwadracie pilne!!!!!!!!!!!!!!

oznaczam bok kwadratu jako „a”   a) koło wpisane w kwadrat ma średnicę równą długości boku tego kwadratu, a więc promień koła to połowa długości boku kwadratu: r = 0,5a P = π*(0,5a)² = 0,25a²*π l = 2π*0,5a = a*π P = 0,25*2cm*2cm*π = π cm² l = 2cm*π = 2π cm   b) koło opisane na …

Matematyka

Oblicz pole trójkata o wierzchołkach   a) A=(-2,4) B=(6,-1) C=(2,-1) b) K=(-2,3) L= (-2,1) M=(0,0)

POLE TRÓJKĄTA ABC O WIERZCHOŁKACH A= (Xa, Ya), B = (Xb, Yb), C= (Xc, Yc)   PΔ = 1/2 *|(Xb – Xa)(Yc – Ya) – (Yb – Ya)(Xc – Xa)|       a) A=(-2,4) B=(6,-1) C=(2,-1)   PΔ = 1/2 *|(6 – (-2))(-1 – 4) – (-1 – 4)(2 – (-2))| PΔ = 1/2 …

Matematyka

Zdwoch jednakowych rombow,kazdy o obwodzie 22cm,ulozono rownoleglobok.Jaki obwod ma ten rownoleglobok?

OB rombu = 4a 22cm=4a a=22:4= 5.5 2×5.5=11 22×2=44 44-11=33 odp. ten równoległobok ma obwód 33 cm.

Matematyka

w samochodzie mieści się 35 litrów benzyny. Samochód spala 0,16 % pojemności baku na 1 km. Ile benzyny pozostanie w baku po przejechaniu 200 km, jeżeli zatankowano do pełna

200×0,16=32 35-32=3l Po przejechaniu 200km zostaną w baku 3 litry paliwa. xesx8 200 km * 0.16 % = 32 % : spalony procent litrów benzyny po 200 km   100 – 32 % = 68 %  z 35 litrow zostało   35 l – 100% x l – 68 %   (68 * 35 ) …

Matematyka

raz dwa róbcie przekształć wzór żeby obliczyć "n"   I= w liczniku  nE w mianowniku nr (indeks dolny jeden) + r (indeks dolny 2)

l=nE/(nr₁+r₂) l(nr₁+r₂)=nE l(nr₁+r₂)-nE=0 lnr₁+lr₂-nE=0 lnr₁-nE=-lr₂ n(lr₁-E)=-lr₂ n=-lr₂/(lr₁-E)    

Matematyka

Rozwiąż nierówność wielomianową: [latex]x^{4}-x^{3}-2x-4 < 0[/latex]

Rozwiąż nierówność wielomianową:   Najpierw rozkładam wielomian na czynniki liniowe W(x) = x⁴ – x³ – 2x – 4 = 0 W(-1) = (-1)⁴ -(- 1)³ -2*(-1) – 4 =  1 +1 +2  – 4 = 0   Jeżeli W(-1) = 0, to x = -1 jest pierwiastkiem wielomianu, tzn. wielomian W(x) dzieli sie bez …

Matematyka

rowiąż równania ; 1.11=x+2(x1) 2.10x-4+1+1=28

11=x+2(x1) 11=x+2x x+2x=11 3x=11/:3 x=frac{11}{3}     10x-4+1+1=28 10x-2=28 10x=28+2 10x=30/:10 x=3 maciekz199712 1. 11=x+2(x1) 11=x+2x 11=3x   /:3 3,6=x   2. 10x-4+1+1=28 10x=28+4-1-1 10x=30   /:10 x=3   ;))

Matematyka

Dodawanie i odejmowanie wyrażeń wymiernych . Wykonaj działania , odpowiedź podaj w najprostszej postaci . a) 3/x+2  +     4/x-1 b) 2/x-4   –    3/x-1 c) 3x-6/x-1     +     6x-1/2x+2

a) 3/x+2  +     4/x-1 4(x+2)=3(x-1) 4x+8=3x-3 4x-3x=-3-8 x=-11 b) 2/x-4   –    3/x-1 3(3x-4)=2(x-1) 9x-12=2x-2 9x-2x=12-2 7x=10 x=¹⁰/₇ =1³/₇   c) 3x-6/x-1     +     6x-1/2x+2 (3x-6)(2x+2)=(x-1)(6x-1) 6x²-12x+6x-12=6x²-6x-x+1 6x²-12x+6x-6x²+6x=1+12 13x=13 x=1

Matematyka

[latex]frac{12x – 6y}{5}=frac{3y+9}{10}\4x=2,5y + 1,5[/latex]   rozwiąż układ równań dowolńą metodą ma być pokolei

{(12x-6x):5=(3y+9):10   / ·10 {4x=2,5y+1,5 {2(12x-6y)=3y+9 {4x=2,5y+1,5 {24x-12y=3y+9 {4x=2,5y+1,5 {24x-12y-3y=9 {4x=2,5y+1,5 {24x-15y=9 {x=(2y+1,5):4 {24·[(2y+1,5):4]-15y=9 {x=(2y+1,5):4 {[(48y+36):4]-15y=9  mnozymy 2strony równania przez4 {48y+36-60=9 {x=(2y+1,5):4 {-12y=9-36 {x=(2y+1,5):4 {-12y=-27 {x=(2y+1,5):4 {y=²⁷/₁₂ {x=(2·²⁷/₁₂+1,5):4 {y=²⁷/₁₂ {x=(4,5+1,5):4 {y=²⁷/₁₂ {x=⁶/₄=1,5 {y=2¼ {x=1,5      

Matematyka

Jacek z mamą za dwa bilety kolejowe do Pragi zapłacili w sumie 340zl. Jacek jest studentem , wiec przysługuje me 30 % znizki. Mamie znizki nie przysluguje. Ile kosztowal bilet mamy?

Jacek z mamą za dwa bilety kolejowe do Pragi zapłacili w sumie 340zl. Jacek jest studentem , wiec przysługuje me 30 % znizki. Mamie znizki nie przysluguje. Ile kosztowal bilet mamy? x-cena biletu mamy x-30%x  – cena biletu Jacka układamy równanie x+x-30%x=340 x+x-0,30x=340 1,70x=340 x=200  – cena biletu mamy   x-30%x=200-0,30*200=200-60=140  – cena biletu Jacka …

Matematyka

Załoga samolotu pasażerskiego liczy 5 osób.Na pokładzie zajęło miejsca 30 osób.Ile osób liczą 4 takie załogi?

(5+30)x4=35×40=1400 To tyle ;p Konto usunięte 5+30 = 35 pasażerowie + załoga                    35*4 =140 odp 4 takie załogi liczą  140 osób

Matematyka

Podaj dziedzinę wyrażenia a)4x-3/x-2(/ kreska ułamkowa) b)x²-1/x²+2x(/ kreska ułamkowa) Rozwiąż równanie x³-2x²+4x-8=0  x≠3=0

rozwiaz rownanie x3-2×2+4x-8=0 x2(x-2)+4(x-2)=0 (x2+4)(x-2)=0 (x2+4)=0lub (x-2)=0 x2=-4 lub x=2 x1,2=2 lub x3=-2

Matematyka

Oblicz wartość wyrażenia: (2x+3y)(2x-3y)-(2x-3y)2 dla x = pierwiastka z 2 y= pierwiastka z 8

Mam nadzieję, że ta dwójka na końcu wyrażenia oznacza kwadrat…   (2*2 + 3* √8) (2*2-3*√8) – (2*2 – 3* √8)² = =(4+3√8)(4-3√8) – (4-3√8)² = = 16 -12√8+12√8 – 72 – (16 – 12√8 – 12 √8 +72)= = 16 – 16 -72-72 + 24√8= = 24√8      

Matematyka

ciąg(a,b,c) i a+b+c=26 jest ciągem geometrycznym zaś ciąg(a-5,b-4,c-11) jest ciągem arytmetycznym .oblicz a,b i c BARDZO PROSZĘ OSZYBKĄ ODPOWIEDŹ.BARDZO MI NA TYM ZALEŻY.

a,b,c-ciąg geometryczny a-5, b-4, c-11 – ciąg arytmetyczny b=aq c=aq² a+aq+aq²=26 stąd aq²=26-a-aq Z własności ciągu arytmetycznego otrzymujemy: 2(b-4)=a-5+c-11 2(aq-4)=a+aq²-16 2aq-8=a+aq²-16 2aq=a+aq²-8 wstawiamy za aq²=26-a-aq 2aq=a+26-a-aq-8   /+aq 3aq=18   /:3 aq=6 Stąd mamy że b=6 Zatem a+6+aq²=26 czyli a+6q=20 a=20-6q Wstawiamy za a do równania b=aq 6=(20-6q)q 6=20q-6q²   /:2 3q²-10q+3=0 Δ=100-4·3·3 Δ=64 √Δ=8 …

Matematyka

podstawa trójkata ABC ma długosc 10. katy przy podstawie maja miary 45 i 30 stopni. oblicz pole i obwód tego trójkata.   wazne pole ma byc 25(pierwiastek3-1) obwód=5(2pierwiastki z 3 + pierwiastek 6 – pierwiastek2)

d – dlugość boku BC h=1/2d DB=a=d pierw z 3 przez 2 AD=h=1/2d 10-1/2d=d pierw z 3 przez 2 20-d=d pierw z 3 d=10 pierw z 3 -10 d=10(pierw z 3 -1) Pole trójkąta= 1/2*AB*h P=1/2*10*5 (pierw z 3 -1) P=25 (pierw z 3 -1)   AC=1/2d pierw z 2=5(pierw z 3 -1)* pierw z …

Matematyka

Wpisz znak =, < lub >: a) 1[1/2]    1,(5) b) 2/3       0,(6) c) 1/3      0,3333 d) 1/5     0,(2) e) 9[1/9]    9,1111111 f) 5[1/3]     5,(3) g) 0,(14)     0,(15) h) 0,(32)     0,(311) i)  2,3(47)    2,3(471)

a) < b) = c) > d) < e) = f) = g) < h) > i) > batman4 a) 1½   < 1,(5) b) ⅔   = 0,(6) c) 1/3   >  0,3333 d) 1/5  <   0,(2) e) 9 1/9  =  9,1111111 f) 5 ⅓  =  5,(3) g) 0,(14)  <   0,(15) h) 0,(32)  …

Matematyka

Odleglosc miedzy dwoma miastami jest równa 35 km . Oblicz odleglosc ,iedzy tymi miastami na mapie w skali 1 : 1 000 000

35km=3500000cm 3 500 000cm: 1 000 000 = 3,5 cm   krapi 1 : 1 35km = 3 500 000 cm 1 : 100 000 3 500 000 : 1 000 000 = 3,5cm

Matematyka

W trójkącie równoramiennym długośc podstawy wynosi 16 cm, a długosc wysokości prowadzonej na tę podstawę jest równa 15 cm . Oblicz długość pozostałych wysokości

15² + 8² = x² 225+64=x² 289=x² x=17   Odp. Podstawa ma długość 16cm (wynika z treści zadania), a ramiona mają długość 17 cm każde.