Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Matura 2020

  • Home
  • Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) – Romantyzm

Opracowane pytania na mature ustna (XVIII LO, Wrocław, 2002) – Romantyzm

2. Romantyzm jako epoka opozycyjna do oświecenia. W historyczni literackim łańcuchu epok po oświeceniu następuje romantyzm. Epoka rzeczywiście inna. Odmienna w swojej filozofii, rozumieniu świata i poszukiwaniu prawd o nim.…

Szczegółowe streszczenie-Zbrodni i Kary-Dostojewski

CZĘŚĆ PIERWSZAIW upalny lipcowy wieczór przystojny, choć biednie ubrany, młodzieniec wyszedł ze swej izby, podnajmowanej na ulicy S-ej. Z niezdecydowanym wyrazem twarzy skierował się w stronę mostu. Głowę zaprzątały mu…

"Jądro ciemości" problematyka.

Problematyka: hipokryzja imperializmu i cywilizacji zachodnioeuropejskiej; ukazanie prawdziwego oblicza kolonizacji Afryki; słabość jednostki ludzkiej i jej podatność na uleganie pokusom.Jacht o nazwie „Nellie” zmierzał w dół Tamizy prosto w kierunku…

Chłopi – Władysław Reymont – szczegółowe opracowanie lektury

GENEZA POWIEŚCI, CZAS I MIEJSCE POWSTANIA GENEZA Powieść Reymonta wpisuje się na listę dzieł poświęconych problematyce wsi pol­skiej. Duży wpływ na powstanie Chłopów miały przeobrażenia polskiej wsi, dokonujące się w…

Pytania na maturę ustną, Miętne 2004

1. Charakterystyka epoki odrodzenia.Ramy czasowe epokiOdrodzenie (renesans) rozpoczęło się w XIV w. we Włoszech, a w krajach północnoeuropejskich (w tym w Polsce) w końcu XV w.; trwało we Włoszech do…

Nauka o języku.

1. Omów cztery podstawowe zasady rządzące polską ortografią. – zasada fonetyczna – piszemy jak mówimy i słyszymy, np. nos, woda, pisać– zasada morfologiczna – piszemy zgodnie z budową wyrazu, uwzględniając…

Tematy do matury ustnej z języka polskiego.

1. Udowodnij na wybranych przykładach, że starożytność jest źródłem tematów literackich.Starożytność, inaczej antyk, to kultura Greków i Rzymian oraz Biblia. Uznaje sieje za dwa źródła cywilizacji i kultury śródziemnomorskiej, w…

Opracowanie epok – 3 część.

Dramat rodzinny i społeczny w „Nie – Boskiej komedii” Zygmunta Krasińskiego. Dla zrozumienia poglądów Zygmunta Krasińskiego na sprawę walki narodowowyzwoleńczej niezbędne jest wniknięcie w atmosferę domu rodzinnego, bo w tej…

Motywy

ARTYSTA SŁOWA Mitologia Orfeusz, który swoim śpiewem obłaskawiał dzikie zwierzęta i zdołał przekonać władców Podziemia, by zwrócili mu żonę, Eurydykę, uważany był za pierwszego poetę w historii ludzkości.J. Kochanowski "Muza"…

Zagadnienia przydatne do matury cz 2

1. Wybrane przykłady z mitologii inspiracją dla twórców różnych epok.2. Motywy biblijne w znanych Ci utworach literatury polskiej3. Dokonaj klasyfikacji literatury średniowiecznej oraz omów jej cechy charakterystyczne4. Scharakteryzuj wzór „szlachcica…

Odrodzenie – opracowanie epoki.

Odrodzenie Spis pytań : Objaśnij pojęcia: odrodzenie, humanizm, reformacja Humanizm, racjonalizm i irracjonalizm wyjaśnij pojęcia; z jakimi epokami Ci się kojarzą, omów na przykładach Wzorce osobowe renesansu Różne ujęcia tematyki…

Synteza epoki Antyku.

SYNTEZA – ANTYK Antyk jest pierwszą epoką w dziejach kultury i zarazem epoką najdłuższą. Pierwotnie twórczość literacka miała charakter ustny i była związana ze śpiewem i wierzeniami. W jaskiniach Europy…

Opracowanie epok- 1 część.

ANTYK, BIBLIA 1. W czym tkwi istota tragizmu „Antygony” Sofoklesa? Sofokles należy do grona trzech najwybitniejszych dramaturgów greckich, obok Ajschylosa i Eurypidesa. Tragedia „Antygona” opiera się na micie dotyczącym dynastii…

Powtórka do matury z polskiego

ANTYK Biblia– Księga Rodzaju – poemat o stworzeniu świata i człowieka– Psalmy – liryczny utwór o charakterze modlitewno-hymnicznym; mogą być: błagalne, dziękczynne, pochwalne, królewskie, patriotyczno-religijne i mądrościowe;– Księga Hioba –…

Budowa i nazewnictwo kwasów, wodorotlenków i soli- ich charakterystyka

KWASY Wspólna właściwością kwasu jest obecność w ich wodnych roztworach jonów wodorowych, które decydują o właściwościach kwasowych tych roztworów. O roztworach tych mówimy, że maja odczyn kwaśny. W celu identyfikacji…

Woda naturalna, wody mineralne

Woda, czyli tlenek wodoru (wg obecnej nomenklatury IUPAC – oksydan) to związek chemiczny o wzorze H2O, występujący w warunkach standardowych (pokojowych) w stanie ciekłym. W stanie gazowym wodę określamy mianem…

Chlor i jego związki chemiczne – referat

CHLOR 1. Nazwa: pochodzi od greckiego słowa „khlôros” oznaczającego „zielony”nazwa angielska: chlorinenazwa łacińska: chlorum 2. Pochodzenie chloru:odkryty przez: Carl Wilhelm Scheele miejsce odkrycia: Szwecjabrytyjczyj sir Humphrey Davy udowodnił w 1810…

Kwasy organiczne i nieorganiczne – opis i klasyfikacja kwasów

Większość kwasów ma kwaśny smak. Niektóre z nich są trujące, niektóre mogą wywołać poważne poparzenia skóry, inne natomiast są całkowicie nieszkodliwe. Są też takie, które można spożywać. Spożywamy kwas cytrynowy…

Tlen i wodór – historia odkrycia, zastosowanie i występowanie

WODÓR – symbol H (z łac. hydrogenium) Historia odkrycia W 1661 roku Robert Boyle, wielki chemik XVII stulecia, opublikował pracę, w której opisał ciekawe doświadczenie. Działając rozcieńczonym kwasem solnym na…

Chemia ogólna i nieorganiczna – ściaga

1. TYPY REAKCJI CHEM.:Reakcja chem.- proces, w którym z jednego rodzaju cząst. – substratów, powstają cząst. Zwane produktami rekcji.Równanie reakcji – bilans ogólny reakcji chem. Ilość atomów poszczególnych pierw. po…

Ropa Naftowa Powstawanie, właściwości wydobywanie !

ROPA NAFTOWA, lepka ciecz, naturalna mieszanina węglowodorów parafinowych (alkany), naftenowych (cykloalkany) i aromatycznych (areny); zawiera także związki siarki, tlenu, azotu, żelaza, krzemu, wanadu, sodu, niklu i innych metali; ma barwę…

Zastosowanie związków nieorganicznych w życiu człowieka

Do najważniejszych grup związków nieorganicznych należą: tlenki, kwasy, wodorotlenki, sole i wodorki, ale w tej grupie znajdują się również: azotany, borany, bromki, chlorany, chlorki, chromiany, cyjanki, fosforany, krzemiany, manganiany, siarczany,…

Znaczenie genetyki w życiu i gospodarce człowieka

BIOTECHNOLOGIATrudno jest dokonać systematycznego przeglądu problemów biotechnologii, dlatego ograniczę się tylko do wybranych przykładów. Ogólnie przyjmuje się, że perspektywiczną techniką stosowaną w biotechnologii jest inżynieria genetyczna. Możliwości, jakie stwarza, wydają…

Matura 2020. Matematyka, poziom rozszerzony [ARKUSZE I ODPOWIEDZI]

Do matury z matematyki rozszerzonej przystąpiło dziś 61,4 tys. tegorocznych absolwentów, czyli 22,8 proc. z nich. W tym roku rozszerzona matematyka była w czołówce najchętniej wybieranych przez maturzystów przedmiotów dodatkowych. Każdy maturzysta musi obowiązkowo…

Język angielski, matura 2020 – poziom rozszerzony – pytania i odpowiedzi

DATA: 10 czerwca 2020 r. GODZINA ROZPOCZĘCIA: 14:00 CZAS PRACY: 150 minut LICZBA PUNKTÓW DO UZYSKANIA: 50 Formuła od 2015 „nowa matura” Oficjalne odpowiedzi i kryteria oceny będą uzupełnione w…