Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Mit – wyjaśnienie.

mit – fantastyczna opowieść o bogach, bohaterach, demonach, itd., która zawsze zawiera podstawowe dla jakiejś społeczności prawdy religijne i moralne, służy interpretacji świata oraz spełnia funkcje jednoczącą tę społeczność: mit o Prometeuszu, w starożytnej Grecji należący do opowieści tłumaczących początki ludzkiej cywilizacji, w naszych czasach pobudza arystokratów do myśli o tragicznej wolności człowieka i idei cierpienia dla dobra ludzi

mit – symboliczna opowieść traktująca o powstaniu świata, wizji i jego końca, otaczającym ludzkość świecie, opisująca historie bogów, demonów, legendarnych bohaterów oraz historię stworzenia człowieka. Próbowała ona dać wyjaśnienie odwiecznych zagadnień bytu ludzkiego, życia i śmierci, dobra i zła, sensu ludzkiego życia. Opowieści mityczne są przejawem wczesnego stadium rozwoju doktryny religijnej tzn. etapu mitycznego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *