Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Narrator-bohater – Pożegnanie z Marią Tadeusza Borowskiego

Narratorem w opowiadaniu Borowskiego Pożegnanie z Marią jest jego główny bohater – Tadeusz. Jest to bohater, który w swoim życiu świetnie potrafi przystosować się do środowiska w jakim przebywa w danym czasie i do sytuacji w jakiej się znajduje. Jego dwoistość przejawia się zarówno w jego codzinnym życiu jak i w samym języku wypowiedzi.
Na co dzień Tadeusz pracuje jako magazynier w firmie budowlanej należącej do Inżyniera. Poznając go w tych okolicznościach, widzimy go jako człowieka, który dla pieniędzy oszukuje swojego szefa, kradnąc jego towar i sprzedając go na własną rękę. Zawiązał również współparcę z kierownikiem filli firmy – Janem. Wraz z nim produkował nielegalnie bimber, którego sprzedażą zajmowała się Maria – narzeczona Tadeusza. Język wypowiedzi bohatera-magazyniera jest potoczny i prosty, charakterystyczny dla niższych klas społecznych, chwilami nawet wulgarny.
Drugie oblicze Tadeusza, czytelnik poznaje już na początku utworu. Narrator-bohater ukończył studia na uniwersytecie w podziemiu. Pisał wiersze i rozważał ich sprzedaż. Tadeusz w roli poety był mężczyzną twórczym o nieskazitelnych manierach. Jego uczucie do Marii było piękne i budziło w nim poetyckie natchnienie. Tadeusz – poeta posługiwał się językiem literackim, bogatym w metafory i epitety, opisującym piękno świata i jego ukochanej Marii.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *