Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Nieodmienne i odmienne części mowy.

ODMIENNE

1. CZASOWNIK – co robi? Co się z nim dzieje?
Oznacza czynność i stan
Odmienia się przez:
– osoby (ja, ty, on, my, wy, oni)
– liczby (l. pojedyncza, l. mnoga)
– czasy (cz. teraźniejszy, cz. przyszły, cz. przeszły)
– rodzaje (w l. pojedynczej – r. żeński, męski i nijaki; w l. mnogiej – r. męskoosobowy i niemęskoosobowy)
Mają 3 strony: czynną, bierną i zwrotną
Mają 3 tryby: oznajmiający, przypuszczający, rozkazujący
Odmiana czasowników to KONIUGACJA

2. RZECZOWNIK- kto?co?
Oznacza osobę, przedmiot, zwierzę, uczucia, zjawiska przyrody
Odmienia się przez:
– przypadki:
Mianownik – kto?,co?
Dopełniacz – kogo?, czego?
Celownik – komu?, czemu?
Biernik – kogo? co?
Narzędnik – z kim?, z czym?
Miejscownik – o kim?, o czym?
Wołacz – o!
– liczby (l. pojedyncza i l. mnoga)
Mają 3 stałe rodzaje: męski, żeński i nijaki
Odmiana rzeczownika to DEKLINACJA

3. PRZYMIOTNIK – jaki? jaka? jakie?, który? która? które?, czyj? czyja? Czyje?
Oznacza cechę
Jest określeniem rzeczownika
Odmienia się przez:
-przypadki
-liczby
-rodzaje
Przymiotniki podlegają stopniowaniu np.: miła – milsza – najmilsza

4. LICZEBNIK – ile? który z kolei?
Oznacza ilość i kolejność np.: pierwszy – drugi – trzeci
Odmieniają się jak przymiotniki

5. ZAIMEK
Zastępuje inne części mowy
Zaimek rzeczowny – ja, oni, my, kto, co, wszyscy, nic
Zaimek przymiotny – taki, mój, nasz, który, ten, my
Zaimek liczebny – ile, tyle, kilka, ileś

NIEODMIENNE

1. PRZYSŁÓWEK – jak? gdzie? kiedy?
Nazywa różne okoliczności wykonania czynności oraz natężenie cechy

2. PRZYIMEK
Wskazuje na położenie czegoś w przestrzeni i stosunki między wyrazami np.: nad, pod, w, z, przed
W połączeniu z rzeczownikiem tworzy wyrażenie przyimkowe

3. SPÓJNIK np.: i, oraz, albo, lub
Łączy wyrazy lub zdania składowe w zdaniu złożonym

4. PARTYKUŁA np.: bym, byś, byście
Ma za zadanie uwydatnić pytanie,rozkaz,przypuszczenie,życzenie.
Wzmacnia lub modyfikuje wypowiedź

5. WYKRZYKNIK np.: hej!, halo!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *