Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Okolicznik

Okolicznik w zdaniu informuje o czynności wyrażonej orzeczeniem. Okolicznik jest najczęściej określeniem czasownika, np: szedł ulicą. Może też być określeniem przymiotnika lub przysłówka.

Okolicznik może być wyrażony w zdaniu przysłówkiem, rzeczownikiem, wyrażeniem przyimkowym.

Rodzaje okoliczników:
– miejsca – gdzie? skąd? dokąd? którędy?
– czasu – kiedy? jak długo? o której?
– sposobu – jak?
– przyczyny – dlaczego? z jakiego powodu? po co?
– celu – w jakim celu?
– stopnia i miary – ile? ile razy?
– warunku – pod jakim warunkiem?
– przyzwolenia – pomimo co? wbrew czemu?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *