Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Omów cechy różnych stylów funkcjonalnych

Styl – to zespół środków językowych wybranych przez autora tekstów, ze względu na ich przydatność do realizacji celów wypowiedzi.

Stylistyka – to dział nauki o języki. Zajmuje się opisem środków językowych pod względem ich przydatności do wyrażania określonej treści myślowej.

I.Styl potoczny – język potoczny jest to odmiana języka mówionego. Stylem potocznym pisane są pamiętniki, listy. W utworach typowo literacki używany jest do ozywienia wypowiedzi. Cechy charakterystyczne:
– bogata frazeologia
– wyrazy o zabarwieniu uczuciowym i zasięgu środowiskowym
– nieregularne i uproszczone w budowie zdania
– przewaga zdań pojedynczych i równoważników zdań
– anakolut – to konstrukcja składniowa niezgodna z ogólnie przyjetymi zasadami poprawności językowej.

II. Styl publicystyczny – język prasy, radia, telewizji. Służy do przekazywania informacji społecznych, kulturalnych i politycznych, wyraża tez zdanie dziennikarzy. Ten styl jest najbardziej zróżnicowanym stylem. Cechy charakt.:
– komunikatywność
– sugestywność
– elementy obrazowe
Jest to język nagłówków prasowych, reklamy, wiąże się z felietonem, reportażem, sprawozdaniem

III.Styl naukowy – służy tworzeniu i poznawaniu wiedzy
-specjalne słownictwo
-kondensacja treści – tylko najwazniejsze rzeczy

IV. Styl urzędowy – są pisane nim wszystkie pisma o charakterze urzedowym (akta, zawiadomienia). cechy:
– brak elementów obrazowych
– bezosobowośc i kategorycznośc (trzeba, należy)
– może być podzielony na punkty, paragrafy
– jest tekstem zorganizowanym, zwięzłym
– nadawca podaje swoje dane osobowe, prośby w Ios. l.poj.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *