Wkuwam

Opis sceny widzenia księdz Piotra.

Scena rozgrywa się w celi księdza Piotra, który modli się leząc na ziemi krzyżem. Pierwsze widzenie związane jest z wywozem młodych Polaków na Sybir. Ich los przyrównany jest do męczeńskiej drogi Chrystusa. Wśród młodzieży ma znajdować się wybawiciel narodu o tajemniczym imieniu 'czterdzieści i cztery’. Drugie widzenie przyrównuje sytuacje narodu polskiego do sądu nad Chrystusem. Do Piłata porównana zostaje Francja, która nie udziela pomocy Polsce, państwa zaborcze to królowie, którzy domagają się ukrzyżowania narodu polskiego w celu zagrabienia jego ziem.

Europa jest ludem, który milcząc przyczynia się do śmierci, upadku. Rosja przebija bok Chrystusa (Polski) ostatecznie doprowadzając do śmierci. Widzenie kończy się radosnym okrzykiem 'Alleluja!’ zapowiadając zmartwychwstanie Polski. Trzecie widzenie księdza Piotra dotyczy tajemniczego wybawcy narodu o imieniu 'czterdzieści i cztery’, który posiada trzy oblicza, ma pod sobą trzy stolice, a jego życie składa się z trudów, które go wzmacniają.