Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Opracowanie Króla Edypa.

Głównym bohaterem i tytułową postacią tragedii antycznej Sofoklesa jest Król Edyp.
Tego mitycznego bohatera poznajemy , jago dobrego króla , pełnego prawdziwie ojcowskiej miłości do swojego ludu troszczącego i dobro państwa i jego obywateli , w tej szczególnej chwili , gdy nad królestwem zawisła klątwa bogów. Teby nawiedzają nieszczęścia i zarazy .Edyp potrafi przekładać interesy i dobro państwa ponad własne sprawy ,To do niego przerażeni i zrozpaczeni Tebańczycy przychodzą , z prośbą o ratunek” jeśli nie tobie zaufać to komuż. Dzisiaj więc znowu błagamy cię :Pomóż! Zbawcą raz jeszcze okaż się krainy , co cię za dawna uwielbiała czyny ;znowu do cichej przystani nas prowadź ,jak niegdyś wiodłeśprzy gwiazdach szczęśliwych.Władca Teb nie pozostaje nieczuły na los swego ludu „wiem biedne dziatki! Nienowe o dzieje! Na równi z wami,lecz srożej boleje.Każdy z was płacze jedynie nad sobą. Ja-nad pospolną żałobą,”bardziej mnie nęka cierpienie ludu niż własna udręka”.
Po dwudziestu latach szczęśliwego panowania ,klątwa którą dotknięty został cały ród Labdakidów,nie Da o sobie zapomnieć .W miarę rozwoju wydarzeń Sofokles ukaże nam Edypa , jako człowieka naznaczonego nieszczęściem człowieka , któremu przyjdzie się zmierzyć z nieodgadnionymi prawami losu.Nie pomogą mu w tym , ani jego energia , poczucie sprawiedliwości,śmiałość,czy zdecydowanie w postępowaniu.Nie pomoże mu także jego mądrość i spryt,które kiedyś pomogły mu rozwiązać zagadkę Sfinksa i ocalić Teby. Wdramacie Sofoklesa,obserwujemy,jak każdy krok ,jak czyni główny bohater,by odkryć zabójcę Lajosa,zbliża go, o czym nie wie ,do zdemaskowania i ukarania samego siebie,-”ja zaś przysięgam zgodnie z boga wolą pomścić zmarłego.Niechaj sprawcy czynu-wieli lub jeden-nędzną śmiercią zginą!Klnę także siebie!Jeśli za mną wiedzą w domu mym goszczą i za stołem siedzą,aby to samo mnie ,ci ich spotkało.W tych słowach ,Edyp ukazuje się nam jako człowiek praworządny,sprawiedliwy,ale i rządny zemsty.Ogłaszając to orędzie,przeciwko zabójcy Lajosa,nieświadomie przeklał siebie.Jak się póżniej okaże ,nie były to tylko słowa.Gdy wieszczx i erezjasz ujawni prawdę,król swą zbrodnie surowo się ukaże.
Wstrząsające losy króla Edyp,to także tragiczna historia męża i ojca . Sofokles nie wiele mówi nam o Edypie mężu.Jego stosunek do żony określony jest zaledwie w kilku zdaniach “czego zażada,to uzyskać może” ; złoże brzemienia część na twe ramiona.Bo któż w nieszczęściu jest bliższy niż żona?” ; “do ciebie zatem (Kreona)z prośbą i nakazaniem zwracam się takim : tę w domu pochowaj,boś jej najbliższy”.
Edyp jest typowym bohaterem tragicznym,bezsilnym wobec nieodgadnionych praw losu.Mineły wieki,a ludzie nadal. Przekonani są o tym , że ich życie w dużym stopniu zależy od tego,co zostało im przeznaczone w dniu,gdy przyszli na świat.Nie straciły też na aktualności powiedzenia “los jest ślepy” i “fortuna kołem się toczy”

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *