Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysi臋cy materia艂贸w dla szko艂y podstawowej, 艣redniej oraz z zakresu studi贸w.

Opracowanie Kr贸la Edypa.

Udost臋pnij

G艂o虂wnym bohaterem i tytu艂owa台 postacia台 tragedii antycznej Sofoklesa jest Kro虂l Edyp.
Tego mitycznego bohatera poznajemy , jago dobrego kro虂la , pe艂nego prawdziwie ojcowskiej mi艂os虂ci do swojego ludu troszcza台cego i dobro pan虂stwa i jego obywateli , w tej szczego虂lnej chwili , gdy nad kro虂lestwem zawis艂a kla台twa bogo虂w. Teby nawiedzaja台 nieszcze台s虂cia i zarazy .Edyp potrafi przek艂adac虂 interesy i dobro pan虂stwa ponad w艂asne sprawy ,To do niego przeraz虈eni i zrozpaczeni Teban虂czycy przychodza台 , z pros虂ba台 o ratunek鈥 jes虂li nie tobie zaufac虂 to komuz虈. Dzisiaj wie台c znowu b艂agamy cie台 :Pomo虂z虈! Zbawca台 raz jeszcze okaz虈 sie台 krainy , co cie台 za dawna uwielbia艂a czyny ;znowu do cichej przystani nas prowadz虂 ,jak niegdys虂 wiod艂es虂przy gwiazdach szcze台s虂liwych.W艂adca Teb nie pozostaje nieczu艂y na los swego ludu 鈥瀢iem biedne dziatki! Nienowe o dzieje! Na ro虂wni z wami,lecz sroz虈ej boleje.Kaz虈dy z was p艂acze jedynie nad soba台. Ja-nad pospolna台 z虈a艂oba台,鈥漛ardziej mnie ne台ka cierpienie ludu niz虈 w艂asna udre台ka鈥.
Po dwudziestu latach szcze台s虂liwego panowania ,kla台twa kto虂ra台 dotknie台ty zosta艂 ca艂y ro虂d Labdakido虂w,nie Da o sobie zapomniec虂 .W miare台 rozwoju wydarzen虂 Sofokles ukaz虈e nam Edypa , jako cz艂owieka naznaczonego nieszcze台s虂ciem cz艂owieka , kto虂remu przyjdzie sie台 zmierzyc虂 z nieodgadnionymi prawami losu.Nie pomoga台 mu w tym , ani jego energia , poczucie sprawiedliwos虂ci,s虂mia艂os虂c虂,czy zdecydowanie w poste台powaniu.Nie pomoz虈e mu takz虈e jego ma台dros虂c虂 i spryt,kto虂re kiedys虂 pomog艂y mu rozwia台zac虂 zagadke台 Sfinksa i ocalic虂 Teby. Wdramacie Sofoklesa,obserwujemy,jak kaz虈dy krok ,jak czyni g艂o虂wny bohater,by odkryc虂 zabo虂jce台 Lajosa,zbliz虈a go, o czym nie wie ,do zdemaskowania i ukarania samego siebie,-鈥漥a zas虂 przysie台gam zgodnie z boga wola台 poms虂cic虂 zmar艂ego.Niechaj sprawcy czynu-wieli lub jeden-ne台dzna台 s虂miercia台 zgina台!Klne台 takz虈e siebie!Jes虂li za mna台 wiedza台 w domu mym goszcza台 i za sto艂em siedza台,aby to samo mnie ,ci ich spotka艂o.W tych s艂owach ,Edyp ukazuje sie台 nam jako cz艂owiek praworza台dny,sprawiedliwy,ale i rza台dny zemsty.Og艂aszaja台c to ore台dzie,przeciwko zabo虂jcy Lajosa,nies虂wiadomie przekla艂 siebie.Jak sie台 po虂z虈niej okaz虈e ,nie by艂y to tylko s艂owa.Gdy wieszczx i erezjasz ujawni prawde台,kro虂l swa台 zbrodnie surowo sie台 ukaz虈e.
Wstrza台saja台ce losy kro虂la Edyp,to takz虈e tragiczna historia me台z虈a i ojca . Sofokles nie wiele mo虂wi nam o Edypie me台z虈u.Jego stosunek do z虈ony okres虂lony jest zaledwie w kilku zdaniach 鈥渃zego zaz虈ada,to uzyskac虂 moz虈e鈥 ; z艂oz虈e brzemienia cze台s虂c虂 na twe ramiona.Bo kto虂z虈 w nieszcze台s虂ciu jest bliz虈szy niz虈 z虈ona?鈥 ; 鈥渄o ciebie zatem (Kreona)z pros虂ba台 i nakazaniem zwracam sie台 takim : te台 w domu pochowaj,bos虂 jej najbliz虈szy鈥.
Edyp jest typowym bohaterem tragicznym,bezsilnym wobec nieodgadnionych praw losu.Mine艂y wieki,a ludzie nadal. Przekonani sa台 o tym , z虈e ich z虈ycie w duz虈ym stopniu zalez虈y od tego,co zosta艂o im przeznaczone w dniu,gdy przyszli na s虂wiat.Nie straci艂y tez虈 na aktualnos虂ci powiedzenia 鈥渓os jest s虂lepy鈥 i 鈥渇ortuna ko艂em sie台 toczy鈥


Udost臋pnij

Wy艣lij SMS o tre艣ci ODBLOKUJ.PDF pod numer 92505

Wpisz otrzymany kod :

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
0
Would love your thoughts, please comment.x