Wkuwam

Ortografia – zasady

Pisownia rz
* po spółgłoskach p, b, d, k, t, j, w, g, ch
* gdy wymienia się na r
* w nazwach zwodów z końcówką -arz, -erz
* w zakończeniach -mistrz, -mierz

Pisownia ż
* gdy wymienia się na g, dz, h, z, ź, s
* po spółgłoskach l, ł, r
* w niektórych wyrazach zakończonych na -aż, -eż

Pisownia ch
* gdy wymienia się na sz
* na końcu wyrazów (wyjątek druh)
* po s (np. schody)

Pisownia h
* gdy wymienia się na g, ż, z, dz
* w rozpoczynających wyrazach cząstkach hiper-, hipo-, hydro-
* w hałaśliwych wyrazach

Pisownia ó
* gdy wymienia się na o, e, a
* w zakończeniach -ów, -ówka
* na początku wyrazów ów, ówdzie, ósmy

Pisownia u
* w zakończeniach -uch, -un, -unek, -unka
* w zdrobnieniach z zakończeniami typu -uś, -usio, -uncio, -usia
* zawsze na końcu wyrazu, prawie zawsze na początku wyrazów