Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Ponad 100 tysięcy materiałów dla szkoły podstawowej, średniej oraz z zakresu studiów.

Państwo jako najwyższa wartość narodowa w widzeniu bohaterów literackich różnych epok

Pojęcie państwa, jego rola oraz zadania to problemy, które często pojawiały się u twórców różnych epok. Można by przytaczać tu wiele przykładów, ponieważ nie tylko w prozie, ale także w poezji pojawiało się państwo jako siła ściśle związana z życiem całego narodu. Zaczynając od antyku, a kończąc na współczesności można przywołać konkretne przykłady, w których widać, w jaki sposób kolejne pokolenia ludzi starały się w pełni zasłużyć na miano dobrych i oddanych obywateli. Państwo jako ściśle określona grupa ludzi kierujących się własnymi, nienaruszalnymi prawami oraz ze wszystkimi swoimi cechami było dla wielu twórców oraz samych bohaterów literackich rzeczą niezwykle ważną. Często kolidowała z ich własnymi ideałami oraz celami. Słynne słowa J.F.Kennedy`ego:
“Nie pytajcie, co kraj może zrobić dla was, ale co wy możecie zrobić dla kraju” świadczą o tym, że także współcześnie problemy państwa, ale i sama jego istota są nieobce innym ludziom, którzy chcą coś dla niego zrobić.
Już starożytność i utwór “Antygona” Sofoklesa porusza problemy towarzyszące w owym czasie ludziom kierującym państwem. W dramacie tym ukazana jest tragedia głównej bohaterki. Tytułowa Antygona była siostrą Polinejkesa, który zginął jako najeźdźca walcząc przeciwko swojemu bratu Eteoklesowi. Eteokles również zginął, lecz jako obrońca Teb został godnie pogrzebany i pożegnany przez samego Kreona. Antygona próbowała namówić swoją siostrę Ismenę na to, aby wspólnie pogrzebały ciało Polinejkesa ta jednak nie zgodziła się. Sama, wbrew prawom państwowym ustanowionym przez Kreona , pogrzebała brata. Król Teb wiedział, że nie może złamać praw, które sam ustanowił wydał, więc rozkaz zabicia Antygony. Nie wiedział on jednak, że tym samym skazuje na śmierć swojego syna Hajmona , zakochanego w Antygonie. W końcu Antygona zostaje żywcem zamurowana, a Hajmon przebija się sztyletem. Samobójstwo popełnia także żona Kreona Eurydyka. Tragedia Antygony jest zarazem tragedią samego Kreona , który ustanowił w państwie takie prawa , których sam nie mógł przekroczyć. Był on władcą bardzo surowym, jednocześnie uznawał wyższość prawa ustawowego, pisanego nad zwyczajowym i boskim. Uważał, że prawo religijne nie może ograniczać zakresu władzy królewskiej. Swoim postępowaniem Kreon próbował pokazać innym, że w państwie prawa nie ma miejsca dla zdrajców, którzy nie zasługują na przyzwoity pochówek. Ale był także człowiekiem świadomym wartości, jaką jest państwo. Kierował się jego dobrem, racją stanu, wiedział, że bezprawie bywa przyczyną upadku państwa. Miał na uwadze niewinne ofiary, które przyniosła wojna rozpoczęta za sprawą Polinejkesa. Skazując Antygonę na śmierć nie mógł jako władca pozwolić sobie na okazanie słabości, jednocześnie musiał dbać i umacniać swój autorytet.
W epoce odrodzenia jednym z bohaterów literackich, który szczególnie silnie doceniał wartość narodową był Antenor z “Odprawy posłów greckich” Jana Kochanowskiego. Swoim patriotyzmem i oddaniem dowiódł swej lojalności. Antenor był człowiekiem uczciwym, rozsądnym i nieprzekupnym. Świadczą o tym jego własne słowa: „A mnie i dom mój, i co mam z swych przodków,
Nie jest przedajno…”
Wierny swoim ideałom, dbał o interes ogółu, a nie swój, do końca obstawał przy swoim patriotycznym przekonaniu. Miał świadomość, że Aleksander swoim czynem sprowadzi nieszczęścia na Troję.
Jego przeciwieństwem był Aleksander. Człowiek zły, samowolny, lubiący hulanki i rozpustę, dbał tylko o własne interesy, przedkładając je nawet ponad dobro państwa.
Myślę, że Antenor w pełni docenił wartość, jaką jest państwo. Tylko on do końca miał na względzie dobro narodu, gdy wszyscy inni odwrócili się od niego.
Bohaterem, dla którego państwo było także najwyższą wartością był Ulisses. Jest to człowiek, który ma świadomość, że prywata, dobra osobiste przyczynią się do zguby kraju.
W twórczości Jana Kochanowskiego, który był oddanym patriotą i obywatelem, można wyodrębnić wiele dzieł z motywami patriotycznymi, jednak nie był on w swoich dążeniach osamotniony.
Poglądy w epoce oświecenia przedstawił między innymi Julian Ursyn Niemcewicz w swojej komedii politycznej pt. “Powrót posła”. Sam autor był w owym czasie uczestnikiem obrad Sejmu Czteroletniego obradującego nad sprawami państwa polskiego. Sam utwór jest w pewien sposób odzwierciedleniem sytuacji panującej w czasie obrad.
Treść komedii mówi nam o perypetiach związanych z odwiedzinami przez Walerego swojego domu rodzinnego. Podobnie jak autor, Walery był uczestnikiem Sejmu Wielkiego, a zarazem posłem stronnictwa postępowego , zwolennikiem reform. Intryga miłosna, konkury Walerego i Szarmanckiego do ręki panny Teresy są w pewien sposób tłem konfliktu obu modeli postaw: patriotycznej i zachowawczej. Starosta i Szarmancki jako przeciwnicy reform zostali kompletnie ośmieszeni i skompromitowani. Chciwi, wyrachowani, niehonorowi, kłótliwi i głupi byli jednocześnie przeciwni sojuszom Rzeczpospolitej
Bohaterami pozytywnymi, dla których państwo było najwyższą wartością byli Podkomorzy, Podkomorzyna i Walery. Są oni przykładem wzorowej rodziny. Według Niemcewicza byli ludźmi godnymi do naśladowania, u których bogate są tradycje niepodległościowe. Odrzucają liberum veto i wolną elekcję jako przyczyny upadku Rzeczpospolitej. Julian Ursyn Niemcewicz ściśle walczył o silne państwo polskie piórem, często ośmieszając i krytykując obozy przeciwne patriotyzmowi.
Romantyzm natomiast to epoka szczególnie bogata w bohaterów i utwory mocno doceniające wartość, jaką jest państwo. Dobrym przykładem może tu być powieść Adama Mickiewicza pt. “Konrad Wallenrod”. Tytułowy Konrad był człowiekiem litewskiego pochodzenia, który jako mały chłopiec został porwany przez Krzyżaków. Tam u boku Wielkiego Mistrza był wychowywany zgodnie z tradycjami zakonu. Chłopiec wyrósł na dzielnego człowieka jednak nie zapomniał o krzywdach, jakie mu wyrządzili Krzyżacy, postanowił się, więc zemścić. Nie był w tym osamotniony. W czasie pobytu w zakonie pomagał mu tajemniczy litewski Wajdelota, który podtrzymywał w nim tradycje i pamięć swojego ojczystego narodu. Jako dorosły człowiek Walter Alf ucieka wraz z Wajdelotą na Litwę. Tam przebywa na dworze księcia Kiejstuta oraz bierze za żonę jego córkę Aldonę. Jego szczęście nie trwało jednak długo, ponieważ gdy Krzyżacy zagrażali Litwie Walter postanowił wcielić swój plan w życie. Można tu przytoczyć cytat:
“…Szczęścia w domu nie znalazł,
Bo go nie było w ojczyźnie.”
Jako giermek jednego hrabiego niemieckiego staje po stronie najeźdźców. W niewyjaśnionych okolicznościach zabija go i przyjmuje jego nazwisko Konrada Wallenroda. Zwyciężając wojny, turnieje szybko zdobywa uznanie i ufność Krzyżaków, po czym w niekrótkim czasie zostaje obwołany Wielkim Mistrzem Krzyżackim. Konrad dopiero teraz rozpoczyna zemstę doprowadzając cały zakon do wewnętrznej ruiny. Konrad doceniał wartość państwa jednak pragnienie zemsty zaślepiło go do tego stopnia, że zaczął postępować wbrew wizerunkowi i całemu kodeksowi honorowemu rycerza, tak pielęgnowanego w epoce średniowiecza.
Walczył z ukrycia, nie stając twarzą w twarz z wrogiem, nie potyka się z nim w otwartej walce. Zawiódł zaufanie, jakie pokładali w nim poddani mu rycerze. Konrad poprzez złą taktykę i prowadzenie wojny, wydaje tym samym wyrok śmierci na ludzi, którzy mu zaufali. Nie przestrzegał on kodeksu honorowego rycerza, gdyż na uwadze miał wartość, jaką jest państwo. Tego wymaga od niego “maska”, ale czy ta “maska” nie staje się nagle jego własną twarzą? Zostaje jednak szybko zdemaskowany i popełnia samobójstwo. Jest to szczególnie tragiczne, gdyż w imię patriotyzmu i zemsty wyrzeka się szczęścia rodzinnego, które traci. Potwierdzają to słowa Wajdeloty:
W “Kordianie” Juliusza Słowackiego także ukazana jest wartość państwa dla tytułowego Kordiana. Jednak zdaje on sobie o tym sprawę dopiero u progu swojej wędrówki. Na początku całego utworu Juliusz Słowacki przedstawia swoją krytykę co do przywódców powstania listopadowego i tak przywołuje postać generałów: Chłopickiego i Skrzyneckiego, którym zarzuca brak zdolności i umiejętności strategicznych, odwagi, energii i zdecydowania, księciu Jerzemu Czartoryskiemu przesadną ostrożność, zaś Julianowi Ursynowi Niemcewiczowi odmawia w ogóle prawa do nazywania się poetą: „poeta-rycerz-starzec-nic”, natomiast generał Krukowiecki , który podpisał w 1831 akt kapitulacji Warszawy , zostaje nazwany przez Słowackiego zdrajcą.
Z kolei poznajemy samą postać Kordiana. Jest on bohaterem romantycznym, zagubionym w sobie, nie mogącym opanować swoich myśli i marzeń. Jego przyjacielem był stary sługa Grzegorz, który w pewien sposób próbował mu pomóc często podnosząc go na duchu. Dopełnieniem nieszczęśliwej biografii chłopca jest nieszczęśliwa miłość do Laury, która kończy się próbą samobójstwa przez Kordiana.
Podróże Kordiana po Europie są pasmem kolejnych doznań i tak we Włoszech przekonuje się , że prawdziwa miłość nie istnieje , Wioletta gotowa jest sprzedać swe ciało za złoto. W Rzymie natomiast w czasie audiencji u papieża dowiaduje się, że los Polaków jest mu całkowicie obojętny. Cel swojego życia Kordian odnajduje dopiero na szczycie Mont Blanc. Odtąd postanawia walczyć o wolność i niepodległość doceniając wartość, jaką jest państwo, walczyć nawet za cenę swojego życia. Hasło, które wypowiada: „Polska Winkelriedem narodów” stanowi nawiązanie do legendarnego szwajcarskiego bohatera, który walcząc z Austriakami skierował na siebie strzały silnie osłabiając obronę wroga.
Swój patriotyzm Kordian postanawia przypieczętować zamachem na cara. Nie udaje mu się to jednak, gdyż “na drodze” do sypialni cara staje mu Strach i Imaginacja. Kordian mdleje. Świadczy to o jego niedojrzałości psychicznej oraz własnej słabości, której nie umiał przezwyciężyć. Utwór kończy się, lecz nie wiadomo, co dzieje się z Kordianem. Wiemy tylko, że ma być rozstrzelany przez żołnierzy rosyjskich. Jego postępowanie oraz to, że próbował zgładzić cara, ciemiężcę ludu, świadczą o wartości, jaką jest dla niego państwo.
Państwo było od dawien dawna jednym z tematów szczególnie silnie w przedstawianych przez różnych twórców. Bohaterowie ich utworów byli często przedstawiani jako patrioci, dążący do polepszenia sytuacji państwa. Tacy twórcy jak Jan Kochanowski, Juliusz Słowacki czy Adam Mickiewicz jako dobrzy obywatele i patrioci umieli poprzez swoje dzieła, a przede wszystkim tworząc wybitne kreacje bohaterów literackich, docenić wartość, jaką jest państwo.
Myślę, że przykłady, które przytoczyłem świadczą o tym, że los narodu, jego problemy nie były żadnemu z twórców obojętne, a pojęcie państwa było przekazywane z pokolenia na pokolenie i godnie przedstawiane.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *