Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.

Nie ściągaj zacznij wkuwać już dziś

Parleza (wieś) opis wsi

Print Friendly, PDF & Email

Parleza Wielka jest wsią, która leży w gminie Biskupiec. Pomiędzy Biskupcem a Mrągowem. Jest otoczona lasami iglastymi. Ukształtowanie terenu jest polodowcowe, przez co na terenie Parlezy znajduje się pas wzniesień. W 1999r. na mocy rozporządzenia wydanego przez Wojewodę Warmi-Mazur, teren tych wzniesień zaliczany został do „użytków ekologicznych” zajmuje powierzchnię 244,54 ha. Użytek stanowi wyjątkowo ciekawy pod względem geomorfologicznym i przyrodniczym obszar wzgórz, morenowych. Obszar ten, widoczny z szosy Mrągowo-Olsztyn, stanowi niezwykle istotną wartość krajobrazowo-turystyczną regionu. O jego walorach krajobrazowych decyduje bogata rzeźba polodowcowa z ciągami wzgórz moreny czołowej pociętymi licznymi zagłębieniami terenowymi o urozmaiconej sieci hydrograficznej. Malowniczy krajobraz tworzy mozaika łąk, pastwisk, nieużytków i lasów z bogatą roślinnością kserotermiczną oraz roślinność bagienna zajmująca międzymorenowe obniżenia. Znacznie zróżnicowane siedliska i zespoły roślinne są ostoją wielu rzadkich gatunków ptaków oraz wpływa na bogactwo świata owadów. Użytek ekologiczny „Parleskie Wzgórza” stanowi zamienne zlotowisko żurawi.
W 1930 r. na terenie obecnej Parlezy powstała cegielnia „parlice”. Po jej uruchomieniu w okolice zaczęła osiedlać się ludność, pracująca w tym że zakładzie. I właśnie ta cegielnia doprowadziła do powstania wsi „Parleza Wielka”. Od samego początku, zakład skupiony był na nowoczesnych udogodnieniach. Zakład był największą cegielnią w województwie Olsztyńskim. Cegielnia produkowała: cegły, dachówki, kratówkę, dziurawkę, sączki wielogatunkowe, gąsiory, pustaki, akermany. Przy produkcji ubocznej powstały: Kręgi do wody różnych rozmiarów, betony tzw. kafle chodnikowe. Zakład posiadał bocznice kolejową, którą dowoził węgiel, a wywoził produkty. Niestety cegielnia nie istnieje od 6 lat.
Parleza obecnie liczy 178 mieszkańców, mieszkających w 26 domkach. Wieś należy do parafii św. Jana Chrzcicela w Biskupcu, gdyż nie posiada koscioła. Ma natomiast kapliczke, która znajduje się na początku wsi.
We wsi jest prywatny sklep, którego właścicielem jest p. Artemejew. Dzieci mogą bawić się na placu zabaw. Na placu znajdują się: huśtawki, boisko, i pro wizujące boisko do gry w piłkę siatkową. Zimą dzieci mogą spędzać wolny czas w świetlicy, która została zrobiona po starym sklepie. Koło placu stoi zabytkowa pompa nieużyteczna od kilku lat. Wieś ma skrzynki pocztowe oraz sieć komputerową. Niestety nie ma we wsi straży pożarnej, policji.
Każdy dom zaopatrzony jest w bierząca wodę. Wieś ma dostęp do telekomunikacji. Jest przystanek PKS na który kursują autobusy. Niegdyś wieś posiadała stacje kolejową, istnieje ona nadal, ale jest nieużyteczna.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Wypracowania, konspekty, streszczenia i pomoc szkolna.